Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit


Poslední aktualizace: 1.7.2016

Připravované akce

Aktuality

Prázdniny 2016

Č.Kříž 1.7.2016

Vážení rodiče, milé děti, přátelé, přejeme pohodové a příjemné prázdniny plné krásných zážitků a těšíme se ve čtvrtek 1. září na viděnou.

Úřední hodiny

Č.Kříž 1.7.2016

Od 1.7. do 17.8. každé pondělí od 8,30 do 13,00 a od 18.8. každý pracovní den od 8,30 do 13,00


Stužkování deváťáků

L.Kopřivová 1.7.2016

video


Zpráva o testování CLOSE

Č.Kříž 1.7.2016

Naše škola se zúčastnila longitudinálního výzkumuCLoSE(CzechLongitudinalStudyinEducation),který navazuje a mezinárodnívýzkumy TIMSS a PIRLS 2011. Žáci řešili celkem čtyři různé testy: test jazykových dovedností(ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování kompetencí k učení.Testování se celkem zúčastnilo přes 6100 žáků ze 182 škol, z toho 73 % žáků ze základních škol a 27 % žáků z víceletých gymnázií.
Srovnání průměrné úspěšnosti žáků naší školy se všemi testovanými žáky:
Zvětšit Zvětšit Zvětšit

INFORMACE PRO RODIČE

M.Pokorná 27.6.2016

V době hlavních prázdnin, od 1.7. – 28.8.2016, je činnost ŠD přerušena

ŠKOLNÍ DRUŽINA V PŘÍPRAVNÉM TÝDNU:
Přípravný týden ve školní družině je od 29.8. – 31.8. 2016.
Otevřeno bude od 7,00 – 15,00 hod.
1.9.2016 ŠD otevřena od 6,00 – 16,15 hod.
Další dny ve školním r. 2016/17 : 6,00 – 8,00 hod. a 11,40 – 16,15 hod.


Školní jídelna oznamuje

R.Kábová 23.6.2016

Vážení rodiče,
změnou hrazení obědů z hotovostní na inkasní platbu, nemusíte již na září 2016 předem přihlašovat obědy, děti automaticky budou mít na celý měsíc oběd přihlášen. V případě, že ve čtvrtek 1.9. Vaše dítě na oběd nepůjde, odhlaste jej e-mailem na rkabova@zssusice.cz nebo na tel. 376 326 249 (257), popř.osobně nejpozději do středy 31.8.2016 do 13,00 hod.


Návštěva v modré škole

E.Ondrová 24.6.2016

Už několik let trvá spolupráce dětí ze ZŠ Lerchova a babiček a dědečků z Domova důchodců v Sušici. Setkáváme se společně při hře Člověče, nezlob se, také vyrábíme, zpíváme, povídáme si a hlavně se moc rádi vidíme.
Proto jsme se všichni moc těšili na středu 22. června 2016. Po deváté hodině jsme se konečně dočkali. Babičky a dědečkové v doprovodu svých ošetřovatelů dorazili a my jsme je mohli společně přivítat v hale naší školy. Měli jsme pečlivě připravený program. Recitovali jsme, tancovali, pochlubili se výtvarnou výstavou, povídali si u malého občerstvení. Nejkrásnější ale bylo naše společné zpívání. Zpívali jsme lidové písně a ty jsme znali úplně všichni.
Mrzelo nás, když se čas návštěvy naplnil. Slíbili jsme si další společné setkání hned po prázdninách. Rozloučili jsme se a doprovodili babičky a dědečky až před školu a pak jsme jim ještě dlouho mávali. Společně strávené dopoledne bylo úžasné. Ale prázdniny utečou jako voda a my už se těšíme, až se zase v září zase uvidíme.
Akce se koná za finanční podpory Města Sušice.
Prvňáčci ze ZŠ Lerchova

Školní jídelna oznamuje

Č.Kříž 15.6.2016

S platností od 1.9.2016 se mění způsob placení stravného a to pouze!!! na bezhotovostní platbu inkasním příkazem. Žádáme Vás, abyste si zřídili inkasní platbu u Vašeho bankovního účtu. Doporučená částka povoleného inkasa na jednoho strávníka je max. 600,- Kč za celý měsíc. Povolení k inkasu u účtu České spořitelny /0800/ je na účet 0101140221/0800. Povolení k inkasu u účtů ostatních bank /kromě České spořitelny/ je na účet 0821409399/0800. Po provedení svolení k inkasní platbě nahlaste Vaše číslo účtu hospodářce školní jídelny p. Hraničkové do středy 29.6. 2016. A to telefonicky 376 326 249 (257), emailem na rkabova@zssusice.cz nebo osobně v kanceláři ŠJ. V rámci organizačních opatření platby v hotovosti ve školní jídelně už od příštího školního roku nebudou možné.
Děkujeme za pochopení.


Počítač nám pomáhá

L.Káňová 15.6.2016

Ve středu 15. června 2016 proběhlo V rámci projektu „Počítač nám pomáhá“ druhé setkání žáků 3.B a prarodičů v počítačové učebně školy. Vytvořili společnou práci ve Wordu, upravovali fotografii, došlo i na výukové programy a prohlédnutí webových stránek školy. Na závěr předala vnoučata svým prarodičům pamětní list.
Akce se konala za finanční podpory Města Sušice.

Naše práce
foto

Výlet 3.B

L.Káňová 14.6.2016

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se naše třída 3.B spolu s 3. C vydala na školní výlet do Westparku V Plzni. Program byl úžasný. Mohli jsme si vyzkoušet některé zajímavé aktivity. Velmi oblíbeným bylo házení tomahavkem, rýžování zlata nebo jízda na koni. Počasí nám přálo a výlet jsme si opravdu užili.

Výlet 3.B

Informace pro rodiče

M.Pokorná 14.6.2016

V době hlavních prázdnin, od 1.7. – 28.8.2016 bude činnost ŠD přerušena

Přípravný týden ve školní družině
je od 29.8. – 31.8. 2016. Otevřeno bude od 7,00 – 15,00 hod. Poplatek za ŠD je ve výši 40,- za každý započatý týden, / vybírat budeme při příchodu do školní družiny/.V pondělí přijdou děti do školy do 8,00 hod., bude otevřený hlavní vchod. Chtěli bychom ale upozornit, že školní jídelna nebude v provozu, proto dejte dětem velkou svačinu a pití. Máte-li zájem, přihlaste děti do 20.6.2016 u vedoucí vychovatelky M. Pokorné.Pasování prvňáčků na rytíře slova

E.Ondrová 9.6.2016

Ve dnech 7. a 8. června 2016 byli žáci 1. tříd v Městské knihovně v Sušici pasováni na rytíře slova. Zároveň složili slavnostní slib a stali se tak z nich opravdoví čtenáři. Moc děkujeme všem pracovnicím knihovny za slavnostní a příjemnou atmosféru. Zároveň připojujeme poděkování za celoroční spolupráci a vždy profesionálně vedené vzdělávací programy pro ostatní třídy. Více

 • Fotogalerie

 • Modrý den

  M.Řeháková 8.6.2016

  Dne 27. května 2016 se v ,,Lerchovce‘‘ uskutečnil Modrý den. Co to vlastně znamená? Modrý den je tradice na naší škole, která se koná každoročně. Tento rok byl onen slavnostní den pořádán třídou 6.A s paní učitelkou Monikou Řehákovou. Postarali jsme se o to, aby byly rozdány všechny pozvánky, které si děti nalepily do žákovských knížek, měli jsme proslov ve školním rozhlase a počítali jsme, kolik dětí a dospělých se v tento den sešlo. Zhodnotili jsme počet modrásků, nás dětí se zúčastnilo 636 z celkového počtu 686, přičemž 6 dětí plní školní docházku v zahraničí. K tomuto velkému počtu ,,přiletělo‘‘ i 72 dospělých modrásků. Doufáme, že počet do dalších let bude stále jen stoupat. ,,Modrá‘‘ je prostě dobrá!!!


  foto

  JAZYKOVÉ KURZY

  A.Nová 7.6.2016

  Od září 2016 nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Kurzy jsou určeny jak pro děti a studenty, tak pro dospělé. Malý počet studentů ve skupinách umožňuje vysokou efektivitu výuky a individuální přístup.

  Školné pro šk. rok 2016/2017 4-5 studentů 6-8 studentů
  Děti do 15 let 3800 Kč 3200 Kč
  Studenti nad 15 let 4200 Kč 3600Kč
  Dospělí 4800 Kč 4200 Kč
  Začátečníci intenzivní – 1x3 hodiny 7100 Kč 6200 Kč
  Začátečníci intenzivní – 2x2 hodiny 9200 Kč 8000 Kč
  Přihlášky ke stažení: ZDE Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: sjs.susice@tiscali.cz nebo odevzdejte v sekretariátu ZŠ Sušice, Lerchova do 9. září 2016. Případné dotazy na tel. 376 326 235, 376 326 228 nebo na výše uvedený e-mail.
  další informace Jazyková škola

  Sušické slavnosti

  Č.Kříž 7.6.2016

  video
  Sušické slavnosti

  Plavání za prázdninovou práci na pozemku

  J.Vošalík 3.6.2016

  V pátek 27. 5. 2016 se žáci 1. až 9. tříd, kteří během loňských prázdnin pracovali na pozemku a pomáhali ve škole, dočkali slíbené odměny – hodina plavání zdarma v nádherném sušickém bazénu. Určitě si to všichni moc užili. Takže v létě na pozemku opět na viděnou.  Zdravé zoubky – celoroční projekt ve 2. třídách

  E.Ondrová 3.6.2016

  V letošním školním roce se přihlášení žáci 2. ročníků zapojili do projektu Zdravé zoubky, který zajišťoval Český zelený kříž. Proběhlo několik setkání s dentistkou Terezou Achsovou, DiS. Povídali si o zubní hygieně, kazech, o správné výživě a jejím vlivu na zdraví zubů. Zajímavé bylo pro děti i to, že se seznámily s různými druhy pomůcek pro ošetření ústní dutiny. Formou hry se naučily správně starat o svůj chrup. Nejzábavnější byly pro žáky různé tematické hry, pracovní listy a samozřejmě praktické ukázky.
  Více viz Zdravé zoubky

  Mc Donald´s Cup – okresní kolo

  J.Vošalík 25.5.2016

  V letošním 19. ročníku Mc Donald´s Cupu se našim žákům podařilo v obou kategoriích postoupit z kola okrskového do okresního finále. To se i letos uskutečnilo ve dvou dnech na hřišti v Mochtíně a opět mělo výbornou sportovní úroveň. Oba finálové turnaje se hrály za účasti osmi družstev, a to nejdříve ve dvou skupinách systémem každý s každým, pak následovaly dva semifinálové zápasy a zápasy o konečné pořadí.
  V úterý 10.5. reprezentovali naší školu v kategorii B (žáci 4. a 5. tříd): Dominik Bláha, Michal Beneš, Ondřej Koryťák, Matěj Kyrál, Stanislav Simet, Jan, Valík, Vojtěch Beníšek, Martin Jiřina, Martin Kulhánek, Pavel Poledník, Martin Černík, Ondřej Jarolímek, Jiří Milfort a Klára Mottlová.
  Ve středu 11.5. se v kategorii A (žáci 1. až 3. tříd) náš tým probojoval do semifinále ze skupiny na 1. místě. O krásné 4. místo se zasloužili: Petr Andrášek, Marek Drha, David Pinkas, Tomáš Balvín, Václav Bauer, David Hušák, Jakub Jarolímek, Václav Kopa, Ondřej Myslík, Sam Adámek, David Hanula, Petr Jan Mohrbach a Lukáš Steininger.
  Děkujeme všem zúčastněným za výbornou reprezentaci a férovou hru.


  foto foto foto

  Modrý den - informatika

  E.Ondrová 25.5.2016

  Modrý den 3.A
  Modrý den 3.B

  Pomůcky pro žáky 1.tříd

  E.Ondrová 24.5.2016

  Pomůcky pro žáky 1.tříd

  Pohár rozhlasu - výsledky

  L.Kopřivová 20.5.2016

  Mladší žáci
  Mladší žákyně
  Starší žáci
  Starší žákyně


  TURNAJ VE VYBÍJENÉ

  M.Pokorná 17.5.2016

  Opět pořádala naše školní družina ,, Pampeliška“ ZŠ Lerchova Sušice turnaj ve vybíjené. Proti sobě nastoupila dvě družstva, složená z žáků první až čtvrté třídy. Celkem se zúčastnilo 24 žáků, i jejich rodiče a prarodiče přišli fandit.
  Hráči již měli určená družstva, rozlišovací dresy na sobě, jen chybělo určit stranu hřiště. Losovalo se – oranžoví levá, červení pravá strana a už se hraje. V tělocvičně panovalo napětí, fandilo se a celkově byla dobrá nálada. Děti se snažily ze všech sil, aby právě jejich tým vyhrál. Mysleli jsme, že když hraje tolik hráčů, hra bude dlouhá, ale opek byl pravdou. Ty byla rychlovka, to bylo napětí. Někteří hráči neunesli druhé místo a i nějaká ta slza ukápla. Odměnou za super hru jim byly zlaté a stříbrné medaile, diplomy, bonbóny, lízátka, mafiny a plyšová zvířátka .
  Celá akce byla příjemným zpestřením nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří usilovně fandili . Děkujeme za hezké odpoledne. Sportu zdar!
  Spokojení rodiče a děti


  Tvoření s rodiči v ŠD

  H.Tesařová 17.5.2016

  Zamračené a deštivé středeční odpoledne (4.5.) využila řada rodičů dětí z naší školní družiny k rozvoji své fantazie i zručnosti a strávila tak příjemné chvilky se svými potomky při objevování tajů malby na hedvábí. Posuďte sami, jak se jim to povedlo…Tvoření s rodiči

  Den matek - přáníčka

  E.Ondrová 9.5.2016

  Přáníčka 3.A
  Přáníčka 3.B  Mc Donald´s Cup – okrskové kolo

  J.Vošalík 9.5.2016

  Ve čtvrtek 5. 5. 2016 se na sušickém stadionu konalo okrskové kolo fotbalové soutěže McDonald´s Cup. kategorie 2.,3.třída - 1.místo a postup do okresního kola – ZŠ Lerchova kategorie 4.,5.třída – 1. místo a postup do okresního kola – ZŠ Lerchova Děkujeme a držíme palce 10. a 11. 5. v Mochtíně.


  McDonald´s Cup_fotbal_okrsek_5.5.2016

  Štafetový pohár na atletickém stadionu v Klatovech

  I.Katrušáková 9.5.2016

  V pátek 29. 4. 2016 se 8 žáků ze 3. tříd a 8 žáků z 5. tříd ( 4 chlapci a 4 děvčata) zúčastnili štafetového běhu. 8 x 100m. Třeťáci se umístili na 5. místě, páťáci na 3. místě. Po promíchání závodníků ( 4 třeťáci + 4 páťáci) se utvořily štafety A a B. Závodníci ještě běželi štafetu 8 x 200m. Z osmi škol se ta naše umístila na krásném 4. místě.

  Výsledky matematických soutěží

  D.Smolová 12.4.2016

  Výsledky soutěže Klokan


  Pythagoriáda (v 6. až 8. ročnících)
  Úspěšní řešitelé:
  Anna Svatková – 6. A – 12 bodů
  Jan Sova - 6. B – 11 bodů

  BLAHOPŘEJEME!!!!
  0kresní kolo soutěže se uskuteční 25. května 2016 ve školní jídelně naší ZŠ v 8:00 hodin.
  Těším se na setkání  OKRESNÍ FINÁLE – 6kový VOLEJBAL – kategorie IV. 6.-9.tř.

  Č.Kříž 8.4.2016

  V úterý 5. dubna 2016 se v klatovské hale ZŠ Čapkova konalo finále soutěže "Školní liga" 6-kový volejbal. Finálové skupiny se celkem zúčastnilo 14 družstev. Naše družstvo ZŠ Sušice, Lerchova, skončilo ve skupině na 3. místě za ZŠ Klatovy Čapkova a ZŠ Železná Ruda. Po vítězství ve skupině „malé finále“ skončila děvčata na výborném 5. místě. Naši školu ve finálových bojích velmi úspěšně reprezentovala Michaela Skolková, Aneta Černíková, Michaela Pešlová, Tereza Krčmářová, Karolína Hartlová a Jolana Matejzelová.


  Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit

  Mořské hrátky v Lerchohrádku

  H. Tesařová 5.4.2016

  Tématem 16. ročníku pohádkové Noci s Andersenem bylo letos 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. Proto se ŠD Pampeliška při ZŠ Lerchova o víkendu proměnila v podmořský svět a tím se již tradičně připojila k této celosvětové akci, kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR. NSA začala v pátek 1.4.2016 v 18 hodin příchodem 64 dětiček do tří oddělení ŠD vyzdobených jako podmořská hlubina a tam se převlékly do kostýmů mořských panen ,víl , rybek , bublin, Neptunů, princů či medúz. Ku příležitosti dvojího výročí Václava Čtvrtka se zvědaví mořští obyvatelé seznamovali se světem lidí prostřednictvím příběhů pohádkových hrdinů tohoto českého spisovatele .
  Družinové místnosti si děti během března vyzdobily vlastními silami , takže hosté, přicházející zanedlouho do školy číst, se rázem ocitli ve skutečné pohádce.
  Za vynikající atmosféru a vstřícnou spolupráci na zábavném večeru pro děti mnohokrát děkujeme všem hostům : řediteli školy , zástupkyni ředitele, vychovatelkám, třídním učitelkám dětí , redaktorovi místních novin a v neposlední řadě i KIDDOVI z naší městské knihovny, který krom zapůjčení knih děti začaroval do pohádky, kde plnily úkoly. Stejně jako ostatní hosté přečetl pohádku , s dětmi popovídal a nakonec vyvolal dobrosrdečnou polštářovou bitvu .
  Po dobrodružné četbě se podepsali všichni do naší andersenovské kroniky .
  Malí nocležníci krom zaujatého poslechu pohádek tančili jako malé víly, pěli Večerníčkovou píseň, soutěžili v hodu rybou či závodu fregat, malovali , hádali i zdobili textilní či sádrové rybky. Po splnění všech úkolů byly děti pozvány na podmořskou hostinu, kterou připravily jejich obětavé a šikovné maminky. Pak už jen zbývalo naplnit bříška , nebojácně najít správnou cestu dle svíček tajuplnými nočními chodbami Lerchohradu , nevylekat se skrytých strašáků, slupnout žabáka a po důkladném vydrhnutí zoubků ulehnout do spacáků k dalšímu čtení a spaní.
  Ráno , po honosné snídani , se děti vydaly ke stromu Andersenovníku, kde si připomněly, kdo byl pan Andersen a poté se vydaly hledat poklad v podobě pohlednic NSA, dárkových letáčků Audiotéky, omalovánek, čokoládových vajíček s překvapením, Pamětních knížek s logem NSA, města Sušice a logem školy - pro každého hrdinu dobrodružné noci, ve kterých byla pohádka Malá mořská víla , seznam malých účastníků, fotografie z noci , večerníčkové hádanky, obrázek stromu Andersenovníku s podepsanými hosty , pamětní list a řád zlaté vařečky pro maminky za přípravu krmě na hostinu. Noc s Andersenem se nám i dětem moc líbila , o čemž svědčila především usměvavá očka našich malých nocležníků, kteří odcházeli domů plni dojmů v sobotu 2.4.2016 dopoledne.
  Městu Sušice děkujeme za finanční podporu, ZŠ Lerchova za poskytnuté zázemí, firmě Cupeko za výborné koláčky pro děti a firmám Matypo a Foto Fišer za výbornou spolupráci!
  Na další ročník NSA se těší mořské královny Helenka , Renatka a Vendulka


  Otvírání studánky

  M.Pokorná 30.3.2016

  Jaro přišlo mezi nás. Odemkly jsme studánku zlatým klíčem a vyčistily vodu od větví a bahna, aby naše duše byla čistá. Okolo studánky zazpívaly několik jarních písní. ,, Jaro, jaro, jaro už je tu….“, zpívá se v jedné písni. Daly jsme si rychlostní závod, vyběhly kopec, udělaly několik kotrmelců a hurá zpět do družiny.


  Paní Zima Zimička, plave jako rybička!

  M.Pokorná 30.3.2016

  Dne 21. 3. 2016 se ŠD Pampeliška ze ZŠ Lerchova skoncovat se zimou. Děti se společně vypravily k řece Otavě, aby hodily vyrobenou „krasavici“ paní Zimu do vody a společně přivolaly jaro. „Krasavice už plave, děti jí doprovázejí pokřikem a zároveň kamenují, aby už letos nemohla nikomu škodit. Doufejme, že jsme skoncovali se zimou dostatečně a teď už se všichni těšíme na sluníčko a teplíčko.


  foto foto foto

  Přehlídka dětských recitátorů – školní kolo - 19. 2. 2016

  E.Ondrová 29.3.2016

  0. kategorie 1.tř. nepostupová (9 soutěžících) diplom za účast
  Do okrskového kola, které se koná 3. 3. 2016, postupují:

  I. kategorie 2., 3.tř. postupové (14 soutěžících)

  1. Štěpán Kůs 3.B
  2. Martin Marek 3. A
  3. Julie Radovská 2. A

  II. kategorie 4., 5.tř. postupové (14 soutěžících)

  1. Anežka Smetanová 5. C
  2. Michaela Holečková 5. C
  3. Jan Brůha 5. A

  Organizátorky soutěže: paní učitelky Radka Bernardová a Iveta Lejsková

  Do okresního kola recitační soutěže, které se koná 17.3. v Klatovech, postoupili:
  Julie Radovská, 2.A
  Jan Brůha, 5.A
  Anežka Smetanová, 5.C


  Dostaveníčko s rodiči a dětmi

  M.Pokorná 22.3.2016

  Tak jsme se opět sešli v úterý odpoledne 15. března na papírové tvoření v naší školní družině Pampeliška. Na programu tentokrát byla výroba košíků z papírových ruliček. Každá maminka, ale i tatínek, si přinesla vlastní krabičku a několik prádelních kolíčků a společně se svou ratolestí začala plést košíček. Samozřejmě před vlastním pletením předcházela příprava. Stříhal se papír na dno a lepily se vodící ruličky. Při proplétání ruliček museli všichni dávat pozor, aby nespletli směr vedení ruličky, proto se na pletení hodně soustředili. Postupně vznikaly košíky různých tvarů a velikostí. Posezení doprovázela výborná nálada a nechybělo ani drobné občerstvení. Odměnou za tvrdou práci, kterou v družině zúčastnění odvedli, bylo příjemně strávené odpoledne a velice povedené výrobky, které si všichni odnesli domů.
  Těšíme se na další setkání, spokojené maminky a tatínkové


  Velikonoční jarmark

  M.Pokorná 12.3.2016

  Je středa, 9. března. V hale naší školy se schází rodiče na společné třídní schůzky, ale nejen na ně. Naše školní družina,, Pampeliška“ pořádá tradiční velikonoční jarmark, na kterém je připraveno zboží, zářící červenou barvou. Rodiče, děti, ale i kolemjdoucí nakupují srdíčka z keramiky, velká srce zavěšená v proutí, cvícínky i samotné svíčky, srdcové zápichy, sklenice se srdcem a ještě mnoho jiných krásných srdcových věcí. Mnoho velikonočních výrobků, jako zajíčků, látkových květin, mimoňů, slepiček, srdcí, vajíčkových náušnic a perníčků, prodávaly děti ze střediska volného času. Výrobky byly skvělé a rychle mizely ze stolů, to aby ozdobily bytečky našich kupujících.
  Chtěli bychom poděkovat všem nakupujícím za finanční podporu. Peníze budou opět použity na nákup netradičního materiálu.
  Všem děkujeme


  Vyúčtování LVK 2.st.

  A.Golová 2.3.2016

  Vyúčtování LVK 2.st.(185kB)


  Maškarní rej v družině

  M.Pokorná 29.11.2016

  V pěti oddělení naší ŠD "Pampeliška“ to 19.2. vřelo. Velké řádění, velká jízda a soutěže jako - tanec s míčkem, přisávání koleček brčkem, molekuly, slalom mezi mušlemi, chyť míček do kelímku a jiné, děti baví. Letošní masky byly opravdu zdařilé. Čarodějnice, vlkodlak, fotbalista, kostlivci, mochomůrka, princezny, šaškové a mnoho dalších masek tančilo a řádilo. Na celém patře pavilonu ,, D“ naší školy duněla a hučela hudba jako ve včelím úlu. Vyvrcholením tohoto dění bylo servírování koblihy, ,, Mňam“.
  A vyhodnocení nejlepší masky? Všechny se povedly. Odpoledne strašně rychle uteklo. Ale nevadí, už se těšíme na další rok.


  Výsledky přijímacího řízení

  Č. Kříž 5.2.2016

  Oznámení výsledků přijímacího řízení k základnímu vzdělávání (zápis) do 1. tříd pro školní rok 2016/2017

  Výsledky přijímacího řízení

  Desatero pro budoucí prvňáčky
  Dopis pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 1.strana
  Dopis pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 2.strana
  Kritéria přijetí


  Předškoláci z MŠ Tylova a MŠ Smetanova na návštěvě v modré škole

  E.Ondrová 16.1.2016

  14. a 15. 1. 2016
  Budoucí prvňáčci přišli na návštěvu, aby si vyzkoušeli opravdové učení společně s našimi prvňáky. Také si zacvičili v tělocvičně, navštívili školní jídelnu, školní knihovnu a počítačovou učebnu, pohráli si ve školní družině.

  MŠ Smetanova na návštěvě ve škole
  MŠ Tylova na návštěvě ve škole

  Výsledky soutěže v AJ

  A.Nová 11.2.2016

  2016

  Vyúčtování zimního pobytu v přírodě

  I.Katrušáková 9.2.2016

  Vybráno na jednoho žáka: 2 500,-
  Ubytování: 810,-
  Stravné: 490,- (70,-)
  Vleky:650,-
  Autobus: 128,-
  Pití + svačiny: 22,-

  Celkem: 2100,-

  Na 1 žáka vráceno: 400,-
  Na 1 žáka škola doplatí za autobus: 52,-

  Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - výsledky jednotlivců

  M.Pajmová 1.2.2016

  Výsledky DÍVKY
  Výsledky HOŠI


  Biologická olympiáda

  H.Sloupová 4.1.2016

  Školní kolo BiO

  Přírodovědný klokan

  H.Sloupová 4.1.2016

  Přírodovědný klokan - statistika
  Přírodovědný klokan - výsledky

  ZDOBENÍ STROMKŮ PRO ZVÍŘÁTKA

  H.Tesařová 21.12.2015

  S blížícími se svátky jsme v ŠD Pampeliška mysleli i na zvířátka v lese, a proto jsme se v posledním předvánočním týdnu vydali do okolí Sušice, vyhlédli si vhodné stromky a pěkně i chutně je pro zvířátka nazdobili. Na fotkách je vidět, že děti doma nezanedbaly přípravu, neboť převážná většina dobrůtek byla pečlivě navázaná na šňůrkách,aby se jablíčka,mrkvičky či pečivo lehce zavěsilo. Posuďte sami


  Zdobení stromků

  Práce žáků z informatiky

  E.Ondrová 16.12.2015

  Vánoční přání 3.A
  Vánoční přání 3.B
  Zimní krajina 3.A
  Zimní krajina 3.B

  Vánoční jarmark

  M.Pokorná 16.12.2015

  Opět na den otevřených dveří ve škole, 9.12.2015, proběhl tradiční vánoční jarmark, který organizují vychovatelky naší ŠD Pampeliška spolu s dětmi keramického kroužku . Stoly se prohýbaly pod vahou keramických výrobků. Zápichy, svícny, misky, podnosy, srdce, věnce aj. si mohli návštěvníci zakoupit i misky, talířky, keramické svícny a jiné vánoční drobnosti, které připravily děti, navštěvující keramický kroužek v komunitním centru. Kolemjdoucí nasávali tu vánoční atmosféru, zaposlouchali se do vánočních koled a zakoupili výrobky, kterými si udělali radost v čas vánoční.
  Všem moc děkujeme.

  foto foto foto

  NEBE,PEKLO,RÁJ aneb STRAŠENÍ NA LERCHOHRÁDKU

  H.Tesařová 16.12.2015

  Když den třetí prosincový se psal, každý se trochu v Lerchohrádku bál.
  Kdo nepřišel – chybu udělal!
  Spousta dobrodružství čekala na každého , komu se podařilo projít nebeskou branou. Ale jakpak by to v nebi vypadalo, kdyby se každý řádně neprověřil, proto mohl jít dál jen ten, kdo od andělů Helenky a Štěpánky dostal andělské světýlko. U hejkalíčka všem stačila písnička. Duch kuželky rozházel- odkud asi pocházel? Pak u malých bludiček , šněrování tkaniček a u vodníka udice potrápila všechny velice. Na hřbitově halda kostí , skládání se každý zhostil. Potom smrádek, teplíčko už čekalo peklíčko. Na konci večerního strašidelného dobrodružství byli na každého v pekle připraveni dva čertíci Rendulína a Vendulína. Vždyť peklo – to přece není žádný holubník , peklo se nikdy nemýlí! A co teprve Kniha hříchů – ta nikdy nelže !! Spousta slibů od loňského strašení byla splněna. Nezapomeňte , sliby se mají plnit! Jak už bylo řečeno - peklo není žádný holubník. Vendulína Rendulína – zase nám tu bylo príma… Velké poděkování patří rodičům za jejich trpělivost i dobrotky , kterých se na mlsání sešlo v ráji přehršel , dětem z Dívčího klubu za spolupráci a v neposlední řadě také pekařství a cukrářství Cupeko za výborné andělské koláčky pro všechny odvážné návštěvníky .


  Mikuláš

  J.Poláková 9.12.2015

  V pátek 4. prosince navštívil naši modrou školu Mikuláš. V doprovodu čertů a anděla pokáral nezbedné žáčky a pochválil ty hodné. Některým prvňáčkům dal i zvláštní dárek – povolení psát perem! Všichni pak dostali sladkou odměnu. Čerti a čertice byli tentokrát hodní, nikoho si s sebou do pekla neodnesli, a protože to byli čerti opravdu veselí, při zpěvu písniček si dokonce zatancovali.

  foto foto foto foto

  Žáci soutěžili v řešení hlavolamu SUDOKU

  D.Smolvá 27.11.2015

  SUDOKU je logicko-kombinační hlavolam, který se podobá křížovkám, v nichž jsou místo písmen číslice. Základem je mřížka tvořená nejčastěji devíti sloupci a devíti řádky, tj. mřížka obsahující 81 buněk. Uvnitř je mřížka ještě rozdělena na devět boxů s několika předem vyplněnými buňkami. Úkolem je doplnit do zbývajících prázdných buněk číslice 1 až 9 tak, aby se v žádném řádku, v žádném sloupci a v žádném z devíti boxů neopakovala stejná číslice.
  Během října a listopadu probíhalo na ZŠ Lerchova domácí kolo již 7. ročníku soutěže. Zúčastnilo se ho 17 žáků druhého stupně ZŠ, kteří postoupili do školního kola. To proběhlo ve středu 25. listopadu 2015 v odpoledních hodinách. Soutěžící řešili SUDOKU ve třech obtížnostních kategoriích, tj. od nejjednodušších příkladů až po příklady složité a náročné na úvahu i čas. Nejlépe si vedla Michaela Skolková z 9. C, druhé místo obsadil Tomáš Míka z 8. B a na třetím místě se shodně umístila Františka Špronglová ze 7. B spolu s Antonínem Vystrčilem z 6. A. Všichni „sudokáři“ si po vyhlášení výsledků odnesli sladkou odměnu v podobě čokolády.


  foto foto foto

  Ovocný den ve školní družině

  M.Pokorná 19.11.2015

  V pátek jsme v družině krájeli jablka, hrušky, banány a kiwi, abychom si udělali zdravé ovocné potěšení. Jak to chutnalo...  ŠEL MALÝ DRÁTENÍČEK

  M.Pokorná 19.11.2015

  Dne 10.11.2015 se ve školní družině na Modré škole konal koužek pro rodiče a děti po vedením paní vychovatelky Mirky Pokorné.Účast maminek tatínků a dětiček byla hojná . Po seznámení se navzájem a usazení na místa jsme se občerstvili a pustili do díla . Vzhledem k tomu, že vánoce již klepou na dveře, jsme vyráběli svícny z drátků. Každý si nastříhal drátky podle své libosti . Nachystali se potřebné věci a všíchni se pustili do díla. Ze začátku se zdálo že drátkování svicnu bude velice obtížné, avšak neochvějná trpělivost paní vychovatelky Pokorné naší vzručnost a trpělivost podpořila a výsledek byl fantastický.Na závěr bych chtěla říct, že všichni byli nadšení a spokojení. A já mohu vřele doporučit všem, přiště se opět zučastnit.Je úžasné, že i v tak uspěchané době je možné mít tak pěkný zážitek s dětmi.
  Jaroslava Čáchová

  foto foto foto

  Zoner Callisto - práce žáků 7.A

  L.Kopřivová 12.11.2015

  Zoner Callisto - práce žáků 7.A

  REJ STRAŠIDEL

  M.Pokorná 12.11.2015

  Naše školní družina Pampeliška oslavila svátek všech duchů jako každý rok na školním dvoře dne 27.10 2015. Děti měly na sobě krásné strašidelné oblečení. Masky jsou rok od roku hezčí a strašidelnější. Tradiční barva je černá. Kostlivci se motali, čarodějnice poletovaly, duchové pouštěli hrůzu. Vychovatelky měly připravené duchařské hry a soutěže, jako byla pavoučí cesta, hod pavouků na cíl nebo sběr poletujících netopýrů, za které duchové dostávali sladkou odměnu. Celý rej končil ohněm, na kterém si zúčastnění mohli opéci buřta, jablko či chléb. Na akci nechyběli rodiče ani prarodiče, kteří přihlíželi, ale i někteří se zúčastnili soutěží i opékání.

  foto foto foto

  Školní kolo v plavání

  I.Katrušáková, M.Pajmová 9.11.2015

  Výsledky 2. - 5. třídy
  Výsledky 6. - 9. třídy

  Ze starého nové

  E.Ondrová 9.11.2015

  Žáci 3. tříd se zapojili do projektu Dejme odpadům ještě šanci, pomůžeme přírodě i městu Jak?
  1. Od října v rámci Pv A Vv umělecky zrecyklovali odpadový materiál a vytvořili ze starého nové.
  3.A s p.uč. A. Roubovou - Peněženky z krabic od džusů
  3.B s p.uč. L. Káňovou – Hudební nástroje
  3.C s p. uč. L. Keilovou – Ptačí budky
  viz foto

  2. V úterý 6. 11. 2015 od 10.00 v kině soutěžní klání - prezentace výrobků, znalostní kvíz v třídění odpadů, vyhlášení výsledků, ocenění nejlepších tříd

  3. V lednu 2016 výstava "Ze starého nové" v galerii sušické radnice

  foto foto foto

  Sportovní den SOŠ a SOU Sušice

  J.Vošalík 19.9.2015

  V pátek 25.9. se 9.třídy zúčastnily sportovního dne pořádaného SOŠ a SOU Sušice.  Školní parlament byl v ZOO

  J.Vošalík 19.9.2015

  Ve středu 23.9. jeli členové školního parlamentu za odměnu za práci v minulém školním roce do ZOO Plzeň. Jedním z bodů programu byly sokolnické ukázky pana Milana Zaleše v nově zrekonstruovaném amfiteátru, navštívili i klokana Skipyho, kterého naše škola už několik let sponzoruje.


  Slavnostní otevření běžecké dráhy

  Č.Kříž 19.9.2015

  V pátek 18. září 2015 jsme slavnostně otevřeli naší zrekonstruovanou běžeckou dráhu na školním hřišti. Starý škvárový povrch byl vyměněn příjemným tartanem. V rámci oprav byla obnovena sprinterská rovinka, zrekonstruován sektor na skok do dálky a tartanové rozběžiště na skok do výšky. Vše bylo provedeno za 4,2 mil. Kč z dotace Města Sušice. Děkujeme.


  foto

  Výprava za pokladem

  H.Tesařová 19.9.2015

  Se začátkem školního roku nám přibyli noví žáčci v modré škole. Sotva se prvňáčci ve třídách i družinách zabydleli , již na ně čekalo dobrodružné odpoledne . Kolem „Lerchohrádku“ zněla z jejich úst ve středu 16.9. odpoledne rázná říkanka : „ Na rytířské výpravě chytnem draka na hlavě , už cinkají meče – drak nám neuteče !! „ Za lstivým drakem , který nám odnesl sladký poklad pod kouzelnou Svatoborskou horu , se však nevydala jen odvážná Rytířská družina . V patách mu byly také družiny Ohnivých mužíčků a Černokněžníků. V lese se to jen míhalo žlutými , červenými a černými postavičkami , které hledaly odhodlaně správnou cestu křovinami a plnily jeden úkol za druhým. Po vzpomínání na lesní tvory si všichni potrénovali kondičku během do kopce , zahnali draka střelbou do houští a uspali ho písničkami. Poté splynuli s okolím , dle potřeby i zkameněli a neslyšně se vydali na vrch hory. Po náročněm výstupu našli poslední značení a s odhodláním začali hledat ztracený poklad. I když to zprvu tak nevypadalo , podařilo se nakonec všem sladké odměny najít , rozdělit je a cestou zpět do Lerchohrádku i spořádat . Jsme rády , že máme ve svých družinách takové malé šikuly , kteří se ničeho nezaleknou a těšíme se na další povedená odpoledne , kterých během roku ještě mnoho zažijeme .


  ZÁŘÍ je pro žáky 6. tříd měsícem seznamování

  D.Smolová 16.9.2015

  V první polovině září se uskutečnily tři dvoudenní seznamovací (adaptační) pobyty žáků 6. A, 6. B a 6. C ZŠ Lerchova, a to v areálu Školy v přírodě v Mokrosukách. Význam seznamovacích pobytů je nutno chápat v celkovém kontextu přechodu dětí z prvního stupně základní školy na druhý, kdy dochází ke změnám v sestavě jednotlivých tříd, ke změnám ve složení předmětů, způsobu práce atd. Na všechny tyto změny se žáci musí adaptovat a zmíněné seznamovací pobyty jim v tom pomáhají.
  Obsah každého z pobytů sestával především z celé řady aktivit spadajících do oboru osobnostní a sociální výchovy, nicméně v programu nechybělo ani sportovní vyžití a výroba třídních triček. Další náplní bylo sepsání pravidel chování a komunikace v třídním kolektivu, na kterém se podíleli sami žáci.

  foto foto foto

   

  © WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates návštěvnost celkem: dnes: