Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit


Poslední aktualizace: 12.10.2016

Připravované akce

Plavecký výcvik

E.Ondrová 9.9.2016

Plavecký výcvik zajišťuje Sportoviště města Sušice.
3.roč. = povinný plavecký výcvik 10 x 90 min., cena 1 lekce 96,-Kč, žák platí 0,-Kč, hradí škola
2.roč. – plavání 5 x 90min. cena 1 lekce 103,- Kč, žák platí 30,- Kč, zbytek hradí škola
6.roč. – plavání 5x 60 min, cena jedné lekce 103,- Kč, žák platí 20,- Kč, zbytek hradí škola
Plavecký výcvik - rozpis

Aktuality

Přijímací řízení ve školním roce 2016/17

I.Vošalíková 12.10.2016

Vyhláškou o přijímacím řízení je stanoveno:

- vycházející žák může v prvním kole podat dvě přihlášky (na dvě školy nebo dva obory téže školy) a to do 1.3.2017 (na SŠ s talentovými zkouškami do 30.11.2016)
- v případě přijetí na školu, je nutné do 10 dnů odeslat nebo osobně doručit zápisový lístek řediteli vybrané školy (zápisový lístek dostanou žáci spolu s pololetním výpisem vysvědčení, žáci vykonávající talentové zkoušky do 30.11.2016), zápisový lístek je evidován na jméno a je vydán jen jednou, duplikát lze vystavit jen ve zcela výjimečných případech.

Naše škola nabízí počítačové zpracování přihlášek:
- pro plynulý průběh zpracování přihlášek je třeba rozhodnutí (podklady pro vyplnění přihlášek) žáků potvrdit podpisem rodičů a předat výchovné poradkyni pro volbu povolání do 15. února 2017 ( na SŠ s talentovými zkouškami do 14.11.2016)
- zpracovanou přihlášku je pak třeba podepsat a doporučeně zaslat nebo osobně doručit na ředitelství vybraných škol

Všechny střední školy v ČR, všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou, jsou letos (ve školním roce 2016 – 2017) zařazeny do jednotného přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace), které se budou konat ve 2 termínech, a to: 12.4.2017 a 19.4.2017, na šestiletá a osmiletá gymnázia 18.4.2017 a 20.4.2017.
Uchazeči si mohou vybrat jeden z termínů pro složení přijímacích zkoušek nebo skládat zkoušky v obou termínech, přičemž se do přijímacího řízení bude započítávat ten lepší výsledek.
Nemůže-li se uchazeč ze závažných důvodů dostavit k vykonání jednotných přijímacích zkoušek v řádném termínu, složí písemné testy v termínech náhradních, a to: 11.5. 2017 nebo 12.5.2017.


Zlatý úspěch v Tachově

M.Pajmová 6.10.2016

První soutěží ve školním roce 2016/17 bylo okresní finále v přespolním běhu, které se konalo v Nýrsku. Mladší dívky z „Modré školy“ zvítězily ve své kategorii a vybojovaly si postup do krajského přeboru.

Ve středu 5. října odjela děvčata na svůj „Velký závod“ do Tachova. Krajské finále uspořádala místní základní škola (ZŠ Zárečná) v areálu zimního stadiónu. Závodnice čekala trať dlouhá 1 500 m, která vedla náročným terénem. Před startem panovala v družstvu velká nervozita. V 11 hodin byla odstartována kategorie mladších žákyň. Hned od začátku se do čela závodu probojovala Veronika Simetová, na stříbrné příčce běžela Jana Schafhauserová. Medailové pozice si dívky nenechaly vzít a cílem proběhly ve stejném pořadí. Čtvrté místo obsadila Nikola Bláhová.
V soutěži družstev dosáhla děvčata ze 7. tříd vynikajícího výsledku a pro naši školu vybojovala nejcennější kov.

Blahopřání a velké poděkování za úspěšnou reprezentaci školy patří V. Simetové, J.Schafhauserové, N. Bláhové, T. Tichopádové, T. V. Gerčákové a P. Pšenákové.


Seznamovací kurz

D.Smolová, V.Šubová, P.Horejš, L.Kopřivová 2.10.2016

V první polovině září se žáci šestých tříd ZŠ Sušice Lerchova stali součástí něčeho jedinečného - seznamovacího kurzu. Ten stejně jako každý rok utužil kolektiv třídy, který bývá často s příchodem nových žáků nejednotný. Dvoudenní adaptační kurz probíhal v areálu Školy v přírodě v Mokrosukách. Dobrodružná byla již samotná cesta na místo určení, kdy žáci museli cestovat nejprve autobusem a posléze i vlakem. Po příjezdu žáci absolvovali nachystané aktivity, díky kterým se dozvěděli o svých nových kamarádech zajímavé informace. V programu nechybělo ani sportovní vyžití a výroba třídních triček. O spokojené žaludky žáků se postarala vynikající kuchyně.

Piráti Piráti Piráti

e-jidelniček

Č.Kříž 14.9.2016

Vážení rodiče, v rámci pohodlnějšího objednávání obědů a přehledu o stravování Vašeho dítěte naše školní jídelna zavádí elektronickou službu "Objednávání a odhlašování stravy přes internet" - jednoduše odkudkoli přes uživatelské jméno s heslem.
Tato aplikace poskytuje informace o objednané a vydané stravě, stavu konta, sledování historie objednávek, plateb. Prostě jednoduše si můžete volit dálkově obědy na další den.
Aplikaci je možno využívat i z mobilního telefonu, tabletu.
Do aplikace se můžete přihlašovat na stránkách školy
http://www.zssusice.cz/e-jidelnicek - e-jidelniček.
Číslo naší jídelny je 4422.
Návod a další využití naleznete na www.strava.cz.
Pokud máte zájem o využívání této služby, resp. vytvoření přístupového účtu do aplikace, tak vyplňte a předejte vyplněnou přihlášku hospodářce školní jídelny, která Vám v kanceláři vygeneruje a vytiskne uživatelské jméno a heslo.
PŘIHLÁŠKA ZDE


Pirátská výprava za pokladem

H.Tesařová 17.9.2016

Ve středu 14.9.2016 si nejmladší žáčci ze tří družin sušické ZŠ Lerchovy vyzkoušeli, jaké je to se vznášet na vlnách podivna, když se vydali na pirátskou výpravu za pokladem. Od modré Lerchovky postupovali po modrých značkách a hledali úkoly, jejichž splnění je mělo posunout blíže k nalezení pokladu. Všichni se do jejich plnění pustili s velkou vervou, takže někteří se snažili vyplašit papouška střelbou , jiní to zvládli již pirátským pokřikem či písní , hledání mořských obyvatel v zelených hlubinách také nebylo velkým oříškem a jejich ztvárnění pomocí přírodnin teprve ne.. Největší a nejtěžší úkol byl, najít poklad . Nejprve to vypadalo, že se piráti vrátí domů s prázdnou, ale nakonec se karta štěsteny obrátila a všechny družiny své poklady našly. S jakou radostí je vidět na fotce! Ostatní obrázky z akcí ŠD Pampeliška je možné shlédnout ve fotogalerii na školním webu ZŠ Lerchova. Cestou zpět se piráti opět klouzali ve vlnách, tentokráte slunečních, a přitom stačili spořádat všechny dobroty z pokladu.
Na další dobrodružné řádění se těší …… pirátky Helča, Venda a Renča

Piráti Piráti

Kroužky pro I.a II. stupeň

E.Ondrová, J.Vošalík 31.8.2016

Začínáme od 3. října, poplatek na š. r. 50,- Kč
Přehled kroužků

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates návštěvnost celkem: dnes: