Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit


Poslední aktualizace: 12.8.2016

Připravované akce

Aktuality

Prázdniny 2016

Č.Kříž 1.7.2016

Vážení rodiče, milé děti, přátelé, přejeme pohodové a příjemné prázdniny plné krásných zážitků a těšíme se ve čtvrtek 1. září na viděnou.

Úřední hodiny

Č.Kříž 1.7.2016

Od 1.7. do 17.8. každé pondělí od 8,30 do 13,00 a od 18.8. každý pracovní den od 8,30 do 13,00


Stužkování deváťáků

L.Kopřivová 1.7.2016

video


Zpráva o testování CLOSE

Č.Kříž 1.7.2016

Naše škola se zúčastnila longitudinálního výzkumuCLoSE(CzechLongitudinalStudyinEducation),který navazuje a mezinárodnívýzkumy TIMSS a PIRLS 2011. Žáci řešili celkem čtyři různé testy: test jazykových dovedností(ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování kompetencí k učení.Testování se celkem zúčastnilo přes 6100 žáků ze 182 škol, z toho 73 % žáků ze základních škol a 27 % žáků z víceletých gymnázií.
Srovnání průměrné úspěšnosti žáků naší školy se všemi testovanými žáky:
Zvětšit Zvětšit Zvětšit

INFORMACE PRO RODIČE

M.Pokorná 27.6.2016

V době hlavních prázdnin, od 1.7. – 28.8.2016, je činnost ŠD přerušena

ŠKOLNÍ DRUŽINA V PŘÍPRAVNÉM TÝDNU:
Přípravný týden ve školní družině je od 29.8. – 31.8. 2016.
Otevřeno bude od 7,00 – 15,00 hod.
1.9.2016 ŠD otevřena od 6,00 – 16,15 hod.
Další dny ve školním r. 2016/17 : 6,00 – 8,00 hod. a 11,40 – 16,15 hod.


Školní jídelna oznamuje

R.Kábová 23.6.2016

Vážení rodiče,
změnou hrazení obědů z hotovostní na inkasní platbu, nemusíte již na září 2016 předem přihlašovat obědy, děti automaticky budou mít na celý měsíc oběd přihlášen. V případě, že ve čtvrtek 1.9. Vaše dítě na oběd nepůjde, odhlaste jej e-mailem na rkabova@zssusice.cz nebo na tel. 376 326 249 (257), popř.osobně nejpozději do středy 31.8.2016 do 13,00 hod.


Školní jídelna oznamuje

Č.Kříž 15.6.2016

S platností od 1.9.2016 se mění způsob placení stravného a to pouze!!! na bezhotovostní platbu inkasním příkazem. Žádáme Vás, abyste si zřídili inkasní platbu u Vašeho bankovního účtu. Doporučená částka povoleného inkasa na jednoho strávníka je max. 600,- Kč za celý měsíc. Povolení k inkasu u účtu České spořitelny /0800/ je na účet 0101140221/0800. Povolení k inkasu u účtů ostatních bank /kromě České spořitelny/ je na účet 0821409399/0800. Po provedení svolení k inkasní platbě nahlaste Vaše číslo účtu hospodářce školní jídelny p. Hraničkové do středy 29.6. 2016. A to telefonicky 376 326 249 (257), emailem na rkabova@zssusice.cz nebo osobně v kanceláři ŠJ. V rámci organizačních opatření platby v hotovosti ve školní jídelně už od příštího školního roku nebudou možné.
Děkujeme za pochopení.


Informace pro rodiče

M.Pokorná 14.6.2016

V době hlavních prázdnin, od 1.7. – 28.8.2016 bude činnost ŠD přerušena

Přípravný týden ve školní družině
je od 29.8. – 31.8. 2016. Otevřeno bude od 7,00 – 15,00 hod. Poplatek za ŠD je ve výši 40,- za každý započatý týden, / vybírat budeme při příchodu do školní družiny/.V pondělí přijdou děti do školy do 8,00 hod., bude otevřený hlavní vchod. Chtěli bychom ale upozornit, že školní jídelna nebude v provozu, proto dejte dětem velkou svačinu a pití. Máte-li zájem, přihlaste děti do 20.6.2016 u vedoucí vychovatelky M. Pokorné.JAZYKOVÉ KURZY

A.Nová 7.6.2016

Od září 2016 nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Kurzy jsou určeny jak pro děti a studenty, tak pro dospělé. Malý počet studentů ve skupinách umožňuje vysokou efektivitu výuky a individuální přístup.

Školné pro šk. rok 2016/2017 4-5 studentů 6-8 studentů
Děti do 15 let 3800 Kč 3200 Kč
Studenti nad 15 let 4200 Kč 3600Kč
Dospělí 4800 Kč 4200 Kč
Začátečníci intenzivní – 1x3 hodiny 7100 Kč 6200 Kč
Začátečníci intenzivní – 2x2 hodiny 9200 Kč 8000 Kč
Přihlášky ke stažení: ZDE Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: sjs.susice@tiscali.cz nebo odevzdejte v sekretariátu ZŠ Sušice, Lerchova do 9. září 2016. Případné dotazy na tel. 376 326 235, 376 326 228 nebo na výše uvedený e-mail.
další informace Jazyková škola

Pomůcky pro žáky 1.tříd

E.Ondrová 24.5.2016

Pomůcky pro žáky 1.tříd
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová Designed by Free CSS Templates návštěvnost celkem: dnes: