Akce školy

Školní rok 2022-2023

Stužkování deváťáků

29.6.2023 L.Kopřivová

foto foto foto

Další foto ZDE


Školní výlet 5.C

27.6.2023 J. Švelchová

V pondělí 26. června jsme vyrazili autobusem na náš poslední společný výlet na Borovou Ladu, který pro nás připravili rodiče Tiny Todorové. Prošli jsme si Knížecí Pláně, obdivovali jsme bobří hrad a hráz a navštívili jsme Chalupskou slať. Po pěkném turistickém výkonu jsme si pochutnali na výborném obědě. Ještě jednou moc děkujeme, krásně jsme si to užili. Žáci 5.C
foto


Přípravná třída – Knoflíkový Jarmark

19.6.2023 R. Budilová

Dne 14.6. 2023 se v naší přípravné třídě konal knoflíkový jarmark. Protože se v přípravné třídě neznámkuje, děti měly možnost za celý rok sbírat knoflíčky, které dostávaly za plnění úkolů ve škole. Celý rok se na tento den těšily a mohly si za své nasbírané knoflíčky nakoupit spoustu věcí. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří mi pomohli tento jarmark připravit. Děti si tento den moc užily.
foto

Modrý den

19.6.2023 A. Golová

Dne 1.6. jsme na naší „modré“ škole pořádali každoroční Modrý den. Všichni žáci, učitelé i paní kuchařky přišli do školy v modrém oblečení. Celkem tak přišlo 650 modrásků. V 10h jsme se společně vyfotili před školou, což už je tradice.
Těšíme se na příští rok, protože „modrá je dobrá“.Žáci 6.A
Zvětšit


Paralympijský školní den

16.6.2023 M. Mašková

V úterý 13.6. se na naší škole konal Paralympijský školní den, kterého se zúčastnily třídy 7.A a 7.C. Akce začala přednáškou s paralympijským sportovcem Arnoštem Petráčkem, který přivezl ukázat své cenné medaile, a popsal dětem svět paraplavců. Následovaly aktivity na sportovních stanovištích, na kterých si žáci mohli vyzkoušet například basketbal na vozíčku, goalball (míčová hra pro nevidomé), pohyb na handbiku, ale i více známé hry, jako například boccia, curling, lukostřelba apod. Tuto akci pro nás připravily Mgr. Ilona Pavlová, MBA a PhDr. Jitka Vařeková, PhD., které dorazily až z Prahy z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Chtěli bychom jim tímto moc poděkovat za velice poučný, zajímavý a aktivní den, a těšíme se na příští rok na druhý ročník této akce u nás.
foto
Další foto


Exkurze - Rybárna Annín

14.6.2023 R. Budilová

V úterý 13. 6. 2023 vyrazili žáci přípravné třídy autobusem do rybárny v Anníně. Za odborně vedeného výkladu p. Čecha se žáci dozvěděli spoustu zajímavých věcí o rybách. Sami si mohli vyzkoušet ulovit rybu do podběráku. Moc děkuji panu Čechovi za krásné dopoledne. Děti si to maximálně užily.
foto


Výlet do německého zábavního parku

14.6.2023 M. Pajmová, V. Mezerová

V pondělí 12. 6. 2023 se vypravily třídy 9. B a 9. C na školní výlet do Bayern Parku. Celý den si všichni užívali různé atrakce. K dobré náladě přispělo také slunečné počasí. Domů se všichni vrátili spokojení z příjemně prožitého dne.
foto


Prášilské jezero a Poledník

14.6.2023 M. Pajmová

V pondělí 5. 6. 2023 se žáci 9. tříd zúčastnili programu IS Kašperské Hory. Téma exkurze bylo věnováno Prášilskému jezeru. Při vycházce ze Slunečné na Prášilské jezero všichni pod odborným vedením poznávali dřeviny, rostliny a hmyz v této oblasti. U Prášilského jezera se žáci dozvěděli informace o vzniku a vývoji šumavských jezer, také si vyzkoušeli měření pH vody. Jedna skupina se vydala na náročný výstup na Poledník a cestou se seznámila se šumavskou divočinou. Na závěr si děti ověřily znalosti prostřednictvím otázek a pracovních listů. Bohužel počasí nám příliš nepřálo, téměř celou cestu nás provázel déšť.
foto


Malý záchranář

12.6.2023 L. Kopřivová

Ve čtvrtek 8. června proběhla na naší škole soutěž Malý záchranář. Soutěžící čekalo 7 praktických stanovišť, která prověřila, zda by si v případě mimořádné události či ohrožení jejich zdraví dokázali poradit. Pro ostatní děti byly připraveny ukázky IZS. Podívejte se, jak si děti den užily. FOTO1FOTO2
foto

Senioři z domova důchodců na návštěvě

7.6.2023 E. Ondrová

V úterý 6. června jsme přivítali milou návštěvu, seniory z domova důchodců. Žáci dramatického kroužku 3. C jim zahráli pohádku Čert a Káča, následovala prohlídka výstavy v hale školy, malé občerstvení, neformální povídání a předání dárečků. Už teď se těšíme na další setkání.
foto
DALŠÍ FOTO


8. A s německými žáky ve Wildniscampu

5.5.2023 L. Lišková

Po delší pauze se opět rozběhla spolupráce mezi ZŠ Lerchova a Mittelschule Zwiesel a letošní rok se mohl uskutečnit jazykově-poznávací pobyt v kempu v divočině v Bavorském lese, kterého se od 24. 4. - 28. 4. zúčastnilo 24 žáků z naší 8. A a 12 žáků z německé školy. Nebyl to úplně jednoduchý týden, žáci spali v tematických chatkách v určitém přírodním stylu (např. stromová chata, vodní, lesní apod.), bez vody a elektřiny. Na jídlo, hygienu, WC se muselo docházet do centrální budovy, kde se jedlo a probíhaly jazykové a jiné společenské aktivity. Jídlo obstaral skvělý kuchař Karel se svou ženou, ale úklid a umývání nádobí měli na starosti sami žáci. S komunikací a překladem pomáhaly pracovnice NP Martina E. a Martina B., které měly na starost veškeré aktivity. Součástí pobytu byla i celodenní túra na horu Falkenstein, kterou všichni nakonec zvládli. Předposlední den byl také táborák, kde se opékalo na klacku namotané těsto tzv. Stockbrot. Po menších počátečních potížích se čeští a němečtí žáci skamarádili, a nakonec se některým ani nechtělo domů.
foto foto


Zábavná příroda pro předškoláky – 21. 3. 2023 – MŠ Smetanova

22.3.2023 H. Sloupová

Dnes jsme si zopakovali krásné zábavné dopoledne s dětmi z MŠ Smetanova. I dnes jsme jim předvedli jednoduché pokusy a nechávali děti hádat barvy, které nám budou vznikat. V druhé polovině našeho setkání se děti podívaly do mikroskopu na blechu, peří ptáků, složené oči hmyzu či kousací ústrojí. Na závěr si vyrobily sopku a naplnily balonek, který si vzaly na cestu zpět do školky.
foto foto foto

Pohádková chemie

16.2.2023 P. Kavalová

Již druhým rokem byly děti z MŠ Tylova a Smetanova pozvány na zajímavé chemické pokusy. V minulém roce to byla Hodina čar a kouzel, letos Pohádková chemie. Pokusy předvedl Pat a Mat, čert, Elza a Anna z Ledového království a další. Zajímavé bylo pro předškoláky pozorovat „svítící látky“ (luminiscenci), suchý led, faraonovy hady, chemický semafor a hodiny, kaši uvařenou v melounu nebo přelévání plynů. Velký úspěch měly pokusy s ohněm – hořící pěna a zelený plamen. Všechny pokusy si připravily děti z chemického kroužku - žáci osmých a devátých tříd. Nadšení předškoláci je odměnili velkým potleskem.
foto


Zábavná příroda pro předškoláky – 13. 3. 2023 – MŠ Tylova

14.3.2023 H. Sloupová

Hned první pondělí po jarních prázdninách jsme se sešli v učebně přírodopisu s dětmi z MŠ Tylova Sušice. Mezi nás, žáky 6. a 7. tříd, přišlo 37 dětiček ze školky. Nejprve jim bylo předvedeno několik pokusů z běžně dostupných „chemikálií“, které najdeme všichni doma v kuchyni. Poté jsme s nimi mikroskopovali trvalé preparáty, vyráběli sopku a na závěr si děti naplnily balonky oxidem uhličitým, které si i odnesly.
foto foto foto


Badatelská výuka v přírodovědných předmětech

22.3.2023 H. Sloupová

První jarní odpoledne tohoto roku zahájili vyučující přírodovědných předmětů z Klatovska na ZŠ Sušice, Lerchova ul. Vyzkoušeli si několik nových badatelských úloh, předali si vzájemně své zkušenosti i nápady.
foto foto foto

ROZHLÉDNI SE! dopravní výchova pro žáky 1. - 3. tříd

16.3.2023 E. Ondrová

Projekt Rozhlédni se! interaktivní formou vychovává děti k bezpečnému pohybu v silničním provozu. Děti se dozvěděly, jak se mají chovat v různých situacích na silnici, jak být na komunikaci lépe vidět, vyzkoušely si, jak dobře znají dopravní značky, jak mají být správně připoutané v autě nebo jak se mají vybavit pro jízdu na kole. Školení hravou formou prováděli experti na silniční bezpečnost. Vydatnou pomoc zajistili chlapci z 9. A.
Patronem projektu je nadační fond Kolečko, probíhá ve spolupráci s Muzeem Policie ČR.

foto

Přípravná třída

2.3.2023 R. Budilová

Základní škola Sušice, Lerchova ul. zahájila školní rok 2022 otevřením přípravné třídy. Děti s odkladem školní docházky a doporučením pedagogicko-psychologické poradny si postupně zvykají na školní režim, rozvíjejí své řečové schopnosti, matematickou představivost, grafomotoriku, výtvarné schopnosti, pracovní návyky, hudebně pohybové aktivity. Určitě je i dost času na hraní. S dětmi chodíme do přírody a zúčastnili se plaveckého výcviku. Pro zpestření výuky využíváme různé odborné učebny, pomůcky, interaktivní tabuli. Velkým přínosem je spolupráce s prvňáčky, se kterými si mohou předškoláci vyzkoušet hodiny matematiky, českého jazyka a také spolu prožít společné chvíle při různých akcích, např. výlety, divadlo, sportovní soutěže a jiné. Věříme, že založení přípravné třídy ve škole je správný krok k smysluplnému vyplnění odkladu školní docházky.
foto foto foto foto

Lyžařský kurz 1. st.

27.2.2023 V. Hušáková

Po deštivém víkendu se ráno 20. 2. 2023 sešlo 34 žáků z 5. tříd u autobusu. Naložili lyžařské vybavení a s mírnou obavou, jestli je na sjezdovce nějaký sníh, vyjeli směrem Železná Ruda. Ubytovali se v Chatě Ořovský a už pohled z okna ukázal, že lyžovat se bude! Během čtyř dnů si všichni krásně zalyžovali, někteří se v lyžování zdokonalili a i těch, kteří stáli poprvé na lyžích, se stali zdatní lyžaři. Své zážitky pak zveršovali:
Bílá zima není vskutku,
neměli jsme důvod k smutku. Po lyžích se super spí
v naší Chatě Ořovský. Lyže, hůlky, obloučky,
víc nemáme v hlavě. Jezdili jsme o sto šest
díky skvělé stravě.
Lyžaři z 5. tříd
foto


Lyžařský kurz 7. a 8. ročníků

25.1.2023 A. Golová

V prvním lednovém týdnu se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu na Špičáku.
I přes velmi nepříznivé počasí se nám podařilo lyžovat až do pátku. Parta byla výborná, všichni statečně odolávali blátu, kterým jsme se museli každý den probojovat na sjezdovku a zpět do hotelu. Z nelyžařů se vrátili lyžaři a ostatní zdokonalili své dovednosti na lyžích.
Vyúčtování zde

video1 video2 video3

foto


Digitální svět pro ZŠ aneb když je učení opravdu hrou

18.1.2023 T. Nový

Fotografie pořízené z dronu v rámci vzdělávacích kroužků na sušickém gymnáziu.
foto foto


Vánoční pokusničení

20.12.2022 P.Kavalová

Každý rok se páťáci se těší na Vánoční pokusničení, které si připravuji osmáci a deváťáci. Proběhlo 14. 12. 2022 v učebně chemie. Páťáci viděli prskavku hořící pod vodou, suchý led, červený plamen, zubní pastu pro slony a další pokusy. Pochvalu si zaslouží J. Pícka, L. Pechová., V. Holeček, M. Sovová a B. Hrachová.
foto foto


Mikulášský turnaj v přehazované

8.12.2022 V.Hušáková, M.Pajmová

Na svátek svatého Mikuláše proběhl turnaj 6. a 7. tříd v přehazované. K zápasům nastoupilo šest smíšených družstev. V obou tělocvičnách naší školy se odehrálo, za vydatného povzbuzování diváků, 15 zápasů. Holky i kluci hráli s velkým nasazením a za mnohé vzájemné výměny by se nemuseli stydět ani profesionální hráči. Napětí a skvělá atmosféra panovala až do vyhlášení výsledků na konci turnaje. A jak to dopadlo? 1. místo – 7. B, 2. místo – 7. C, 3. místo – 6. A, 4. místo – 6. B, 5. místo – 6. C, 6. místo – 7. A. Gratulujeme vítězům a všem děkujeme za účast v turnaji, byli jste skvělí.
foto foto foto


Partnerské školy se opět setkávají

3.12.2022 L.Lišková

Již více než 20 let trvá živé partnerství mezi Mittelschule Zwiesel a ZŠ Lerchova Sušice. Kvůli koronaviru nebylo osobní setkání téměř tři roky možné. O to více kolegy těší, že se nyní mohou opět setkávat a že je opět možná výměna žáků. CELÝ TEXT

foto
Učitelé ZŠ Lerchova Sušice a Mittelschule Zwiesel v ESG Stockhalle ve Zwieselu s řediteli Čestmírem Křížem (stojící, 3. zprava) a paní ředitelkou Iris Schneck (stojící, 5. zprava).


Dějepisná exkurze

3.12.2022 J. Poláková

Ve středu 23. 11. 2022 vyrazili všichni žáci 8. tříd do Klatov na dějepisnou exkurzi. Po cestě vlakem jsme navštívili barokní lékárnu, kde jsme se seznámili nejen s lékařskými praktikami, jako bylo pouštění žilou, nebo přikládání pijavic na otevřené rány, ale prohlédli jsme si i originální vybavení lékárny. Pak jsme se přesunuli do katakomb, kde jsme se dozvěděli něco o historii Klatov a prozkoumali tamní mumie. Posledním bodem exkurze byla návštěva barokního kostela sv. Ignáce na náměstí, kde jsme obdivovali obraz Panny Marie klatovské, nádherné stropní malby i obrovské varhany. Dějepis v praxi je totiž mnohem zajímavější, než ten ve školních lavicích.
foto


Mobilní planetárium

8.11.2022 E.Ondrová L.Kopřivová

Ve čtvrtek 10. 11. - mobilní planetárium ve škole.
Program pro 5. ročníky - Poprvé pod hvězdnou oblohou, pro 6. ročníky - Cesta do hlubin vesmíru.

Návštěva SEV v Kašperských Horách – 5.A

8.11.2022 A. Roubová

Ve čtvrtek 3.11. navštívila naše třída 5. A SEV v Kašperských Horách. V rámci projektu Poznej a chraň jsme se zúčastnili programu „Šumavská nej…..“. Po velmi zajímavé teoretické části se děti rozdělily do skupin a v terénu plnily praktické úkoly, vystřídaly sedm stanovišť, pracovaly s dalekohledem, mikroskopem, dokonce si i vyzkoušely chůzi na chůdách. Děkujeme NP Šumava za velmi poučné a poutavé dopoledne.
fotogalerie

Techmanie

1.11.2022 M. Svatková

V úterý 25.10. jsme se se skupinou našich šesťáků rozloučili s evropským projektem Společný jazyk - společná budoucnost. Spolu s dětmi z několika českých a bavorských škol jsme si užili krásný den v plzeňské Techmanii. Kromě zajímavých technických expozicí jsme shlédli i 3D film v planetáriu. Moc se těšíme, že se v budoucnu opět staneme součástí podobně zajímavého jazykového projektu.
foto

4.A Kašperké Hory

24.10.2022 L.Keilová

Ve středu 19. 10. se naše třída 4.A vypravila autobusem do Střediska environmentální výchovy v Kašperských Horách. Vzdělávací program „Po stopách šumavských zvířat“ probíhal venku, formou hry jsme získali nové poznatky o šumavské přírodě a také se dozvěděli, jak naši krásnou Šumavu můžeme chránit. Moc děkujeme pracovníkům SEV.
foto


Exkurze v muzeu

24.10.2022 M. Svatková

V pátek 21.10.2022 jsme v rámci prvouky se třídou 3.C navštívili Muzeum Šumavy v našem městě.
Pan doktor Lhoták nás provedl expozicemi a velmi zajímavě vyprávěl. Někdo byl ohromně nadšený z betlému, jiný ze sbírky skla a dalšího zaujala sbírka zbraní. Zájem vzbudily i vzpomínky na Solo či staré písemnosti. Nejlépe vystihuje celou exkurzi věta jedné dívenky: „Sem budu chodit častěji, je to super.“
Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.
foto foto foto foto


Sportovní den

7.10.2022 I. Katrušáková

Ve čtvrtek 6. října si naši prvňáčci a děti z přípravné třídy zasportovali na sušickém fotbalovém stadionu, kde se konal Sportovní den (fotbalový nábor). Velká radost, velké nadšení! Děkujeme TJ Sušice za skvělou organizaci.
foto


Cykloturistický kurz

21.9.2022 J. Babka, M. Denk, M. Pajmová, J. Jankovský

V letošním školním roce se za účasti 27 žáků uskutečnil cykloturistický kurz sedmých a osmých ročníků. Během středy 14. 9. a čtvrtka 15. 9. jsme za velmi nepříznivého počasí najezdili necelých 30 kilometrů. Klasik by sice tvrdil, že pro cyklistiku neexistuje nevhodného počasí, pouze nevhodného oblečení… Domnívám se ale, že se děti přesvědčily, že cyklistika může být náročná nejen kopcovitým terénem, ale i vlivem počasí. Krom cyklistiky jsme si našli čas i na krátkou turistiku, stolní a společenské hry, a našli jsme také nějakou tu houbu!
Pevně věřím, že se řada žáků těší na cykloturistický kurz příští rok.

Vyúčtování

Seznamovací kurzy žáků 6. ročníků

15.9.2022 J.Poláková

Ve dnech 6. – 8. září proběhly postupně seznamovací kurzy ve všech našich 6. třídách. Na celý den odešli všichni žáci se svou třídní učitelkou a metodičkou prevence do střediska volného času, kde jsme měli k dispozici prostory velkého sálu, divadelní místnost, venkovní prostor i výtvarnou dílnu. Mohli jsme si tak zahrát různé seznamovací hry, vyrobit si jmenovky, venku se řadit podle abecedy (a nevíte, jak moc je to těžké, když u toho nesmíte mluvit), vleže vymýšlet třídní pravidla a vyrábět trička.
Tento den přispěl ke vzájemnému poznání nových kolektivů, třídních učitelek a užili jsme si spoustu legrace.

foto

Školní rok 2021-2022

Kroužek Nj 5.C

29.6.2022 M.Svatková

Ve středu 22. 6. 2022 jsme se v rámci projektu SPOLEČNÝ JAZYK – SPOLEČNÁ BUDOUCNOST zúčastnili závěrečné exkurze do Nationalparkzentrum Lusen v Německu.
Setkali jsme se zde s ostatními účastníky projektu z německé i české strany a zažili mnoho krásných chvil. Vyzkoušeli jsme si v praxi naše jazykové znalosti.
Asi nejvíce se dětem líbila stezka v korunách stromů, která byla v nádherném letním počasí opravdu kouzelná.

Projekt Nj 5.C_výlet Lusen

Master Class

15.6.2022 A. Golová

Letošního ročníku soutěže v aerobiku konaného 27.5. se zúčastnilo celkem 541 žáků naší školy. Výsledky
Master Class


Modrý den

10.6.2022 L.Lišková

Jak jste si mohli všimnout, dne 1. 6. 2022 se v Sušici vyskytlo větší množství dětí v modrém oblečení. Jak je to možné? V Lerchovce se totiž konal Modrý den. A co to vlastně je?
Je to den, při kterém si naši žáci a zaměstnanci vzali na sebe modré oblečení, čímž podpořili naši modrou školu ZŠ Lerchova. Tato tradice se u nás koná již od roku 2008. Modrého dne se letos zúčastnilo celkem 670 lidí.
Všichni jsme si tento den užili, ať žije Lerchovka.
Eliáš a Tobiáš z 6.BZábavná chemie

P.Kavalová 6.6.2022

Poslední pokusničení v našem kroužku jsme si užili. Musíme se pochlubit fotografiemi, které jsme připravili podle jedné z nejstarších technik tzv. kyanotypií – modrotiskem.
foto
další fotografie


Zábava v knihovně se ŠD

H. Pojarová Tesařová 1.6.2022

Na každou návštěvu knihovny se naše děti moc těší, neboť je tam vždy čeká spousta zábavy a nenásilného poznávání. Tento čtvrtek 26.5. nás však čekalo i velké překvapení. Paní knihovnice Kamila Vrhelová si pro nás ve spolupráci s dětmi 5.třídy Dramatického kroužku z "Komendy" připravila hranou interaktivní pohádku O zlaté rybce. Naši družinoví prvňáčci se okamžitě zapojili do hraní a tak moc se jim to zalíbilo, že po odchodu starších kamarádů si troufli zahrát tuto pohádku ( s velkou asistencí paní knihovnice) i sami ! Pak si ještě popovídali o síle kamarádství a vzájemné slušnosti i tolerance, využili zázemí knihovny a prohlédli pár knížek a pak hurá zpět do Lerchovy školy. Moc děkuji za perfektní nápad a realizaci všem zúčastněným .
foto

ŠD V ZUŠ

H. Pojarová Tesařová 24.5.2022

Během minulého týdne všechna oddělení školní družiny navštívila místní ZUŠ v rámci Dnů otevřených dveří. Malí žáčci měli možnost nahlédnout do všech uměleckých oborů, která se na ZUŠ vyučují , vyzkoušet hru na různé nástroje, poslechnout si zpěv sborových dítek, nakouknout do tanečního i výtvarného oddělení, prohlédnout budovu školy i s jejími tajnými zákoutími a to vše s odborným výkladem paní ředitelky Naglmüllerové. Při odchodu ještě malé nahlédnutí do amfiteátru, kde právě dramatický kroužek trénoval žonglování. "Umělecká" odpoledne se všem moc líbila, děkujeme !
foto


Policisté se psem v družině

20.5.2022 H.Sulánová, M. Kuthanová

Ne, nejedná se o žádný nekalý čin, ale o zajímavou besedu. Ta se uskutečnila v pondělí 16. května za naší školou a zúčastnily se jí dvě oddělení naší družiny. Besedu nám zajistil policista z místního oddělení pan Marek Heberlein, otec jedné z našich žaček. Na pomoc si k sobě přizval své kolegy Václava Šmata a Huga Hrycišina. Jeho pozvání také přijal pracovník Celní správy Jižní Čechy pan Jiří Toman, který s sebou přivezl služebního psa plemene malinois neboli belgický ovčák.
Nejprve jsme měli možnost vidět na vlastní oči práci policejního psa v akci. Každý pes je cvičen na něco jiného, tento konkrétně umí vyhledávat drogy. A to nám také ukázal. Nejdříve odhalil sáček s drogou v autě, kam ji sami policisté předem ukryli. Potom ji našel u dospělého člověka v davu, kam byla opět nastražena policisty. A nakonec ji vyčichal, a opět neomylně, někde v terénu. Byla to nádherná podívaná, nikdo ani nedutal. Po odjezdu pana Tomana se svým čtyřnohým kolegou následovala beseda s místními policisty. Při ní došlo k ukázkám výbavy každého policisty i jejich vozidla. Skoro všechny tyto propriety si děti mohly bezpečně osahat a vyzkoušet. Nakonec došlo i na otázky, každý se mohl na cokoliv zeptat. A pánové trpělivě odpovídali na všechno, co děti zajímalo. A my jim za to všem moc děkujeme. Další pěkná akce je za námi a my již v hlavě rozvíjíme další nápady.
foto

FOTO

Společný jazyk - společná budoucnost

16.5.2022 M.Svatková

Online s Grundschule Runding
Ve čtvrtek 12.5.2022 jsme se již podruhé setkali s našimi německými kamarády z Grundschule Runding při online hodině. Byla to pro nás další nová zkušenost. Slyšeli jsme rodilé mluvčí, seznámili jsme se s novými slovíčky a pobavili se. Nyní se těšíme na náš červnový výlet do Bavorského lesa.

Slavnosti svobody s americkými vojáky

9.5.2022 M.Kulhánková

Děti ze školní družiny si na sušickém náměstí naplno užily Slavnosti svobody společně s americkými vojáky.
Foto

Hodina čar a kouzel

31.3.2022 P.Kavalová

Dne 23. března byly děti z MŠ Tylova a Smetanova pozvány na hodinu čar a kouzel do ZŠ Lerchova. Na hodinu přicházely s rozpaky, nevěděly, co je čeká, ale již od začátku byly překvapeny. Jejich nadšení bylo veliké. Nikdy totiž neviděly špejli, která nezhasne, kapesník, který hoří a neshoří, neviditelné tajné písmo, zubní pasty pro slony ale také oheň, který měnil barvy a nešel uhasit. Kouzla se suchým ledem a hořící pěna v rukách byly oceněny obrovským potleskem. Všechny čáry a kouzla předvedli žáci osmých a devátých tříd z kroužku Zábavná chemie.
foto

video1 video2 video3 video4 video5


Společný jazyk - společná budoucnost

15.12.2021 M.Svatková

video

Staráme se o své město

10.12.2021 A. Roubová

Projekt byl začleněn do celoškolního projektu Poznej a chraň a navazoval na projekty realizované v předešlých letech. Do realizace byli zapojeni žáci 1. - 5. tříd naší školy. V rámci projektu se žáci seznámili s trasami Sušické pavučiny (dle věku žáků). Žáci jsou zapojeni do projektu Recyklohraní. Spolupráce byla navázána s firmou Pošumavská odpadová, s.r.o. Žáci rozmístili krmítka pro ptáky, kam budou průběžně doplňovat krmení. Úklid v Luhu byl vzhledem k pandemické situaci odložen.
foto foto


Vánoční pokusničení

15.12.2021 P. Kavalová

Netradiční Vánoce v hodině chemie. Proč ne? Učení je stále spousta, tak se můžeme trochu pobavit! Spolužáci z 8. a 9. ročníků ukázali páťákům zábavné pokusy z chemie. Podívejte se, jak to probíhalo :)
foto foto foto

Turnaj v pIšQworkách

12.10.2021 R. Krulec

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se v naší škole konalo školní kolo turnaje v piškvorkách. Soutěže se zúčastnilo celkem 27 žáků druhého stupně, kteří byli rozděleni do čtyřčlenných týmů. Každý z hráčů vyzval na souboj protihráče rovnou dvakrát a z každé skupiny postoupili 2 nejúspěšnější do semifinále. V napínavém finále se utkali 4 hráči a byl to poutavý boj do posledních okamžiků. Zúčastnění vymýšleli různé strategie, jak získat pět křížků nebo koleček, a zároveň tak rozvíjeli logické myšlení a matematickou gramotnost.

1. místo: Tomáš Holeček (7. A)
2. místo: Adam Smilek (9. A)
3. místo: Vojtěch Havlina (7. C)

foto foto


Cyklistické kurzy – návrat k normálu?!

20.9.2021 J.Babka

Po dlouhém období, během kterého byla zakázána řada sportovních a školních aktivit, vyrazila naše škola na cyklistické kurzy. Výběr sedmých a osmých ročníků mohl vyjet na jednodenní kurz 10. 9., respektive 14. 9. Letos jsme vyrazili podél řeky Otavy na Rabí, kde jsme se posilnili na zpáteční cestu, a opět terénem jeli do Sušice. Počasí nám bylo nakloněno oba dva dny (nezmokli jsme). Mokří jsme přece jen trochu byli – odhalovali jsme tajemství horské cyklistiky a učili se na kole např. projíždět brod. Trasu dlouhou cca 25 km zvládli všichni, ačkoliv někteří žáci vědí, že na své kondici musejí ještě pracovat…

foto foto
foto


Chováme se bezpečně

17.9.2021 E.Ondrová

Pátek 10. 9. 2021 1. třídy Chováme se bezpečně – preventivní program s městskou policií
Chováme se bezpečně 1.A
Chováme se bezpečně 1.B
Chováme se bezpečně 1.C


Česko-německé příběhy našich sousedů

17.9.2021 A. Kočí

V loňském školním roce se naše škola úspěšně zapojila do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum. Úkolem našeho týmu ve složení: Martin Malát, Leoš Keila 8. A, Štěpán Kůs 9.A, Anežka Kočí 6.A-ilustrace, bylo vybrat si pamětníka, natočit jeho vzpomínky, pátrat v archivu a z nasbíraného materiálu vytvořit reportáž. Slavnostní prezentace natočených reportáží proběhla 14. 9. 2021. Podrobnější informace najdete na www.pribehynasichsousedu.cz
Přihlásili jsme se hlavně proto, že máme rádi historii a zajímá nás období druhé světové války. Ze stejného důvodu jsme si pro naši reportáž vybrali pana Václava Krippela, rodáka z Dobršína, který své dětství prožil právě v této době. Lákalo nás zjistit, jak tuto dobu prožíval, jaké jsou jeho vzpomínky, …něco, co se v učebnicích dějepisu nedočtete. Bylo zajímavé poslouchat jeho napínavé vyprávění o tom, jak se bál o svůj život, když na něj mířil Němec s pistolí, nebo to, jak navštěvoval americké vojáky ve vojenském táboře a to, jak prožíval odsun Němců z pohraničí. Myslím, že každý z nás si díky tomu dokázal utvořit takovou konkrétnější představu o tom, jak se tehdy žilo.

foto foto
Poslechněte si reportážke stažení (mp3 5MB)

Společný jazyk - společná budoucnost (kroužek německého jazyka ve 4.C)

4.5.2021 E.Ondrová

VÍCE
VÍCE

Školní rok 2020-2021

Tělocvik ONLINE - CHALLENGE

15.4.2021 M.Pajmová, M.Babka, M. Denk

Naši žáci 2. stupně se dnem 12. 4. 2021 zapojili do projektu Sportujeme se Spořkou. Po dobu následujících 15 dní postupně plní 15 sportovních úkolů a jejich splnění dokládají organizátorovi soutěže. Současně soutěží s ostatními zapojenými školami i mezi sebou jako jednotlivé třídy (skupiny) v rámci naší školy. Nejúspěšnější třídy (skupiny) z celého projektu mohou vyhrát zajímavé ceny.
Další informace


Projekt ODPÍSKEJ NUDU S McDonald’s Cupem (pro školáky od 5 do 15 let)

6.4.2021 M.Vrhelová

McDonald’s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně 1. stupně základních škol v České republice. Naše Modrá škola se každý rok touhle dobou účastní okrskového kola, které se koná v Sušici, a pravidelně úspěšně postupuje do kola okresního v Mochtíně.
Ve školním roce 2020/2021 se bohužel turnaj v tradiční podobě neuskuteční. Nicméně podstata McDonald’s Cupu spočívá v celoročních sportovních aktivitách ve škole i v domácím prostředí, a tak vznikl on-line projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem.
Všichni školáci od 5 do 15 let se mohou zapojit do soutěže McDonald’s Cup: Tréninková výzva. CELÝ TEXT

Společný jazyk – společná budoucnost

29.9.2020 E.Ondrová

Žáci 4.C, kteří od 3. třídy navštěvují kroužek němčiny, se ve školním roce 2020 – 2021 se svojí paní učitelkou Martinou Svatkovou zapojili do nového projektu. Ta bude zároveň odbornou lektorkou kurzu.
logo
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates