Informace pro vycházející žáky

Výchovné poradenství se zaměřením na kariéru

Výchovný poradce: Mgr. Radek Krulec
kontakt: rkrulec@zssusice.cz

PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ

V osmých třídách bude po celý rok do pracovní výchovy zařazován blok na téma Volba povolání. Ve druhém pololetí školního roku 2023/2024 budou moci žáci 8. ročníků na žádost rodičů absolvovat Profitesty v PPP. Termíny jejich uskutečnění sjednávají zákonní zástupci žáků přímo s PPP Sušice nebo Klatovy.


Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Platí pro žáky 9. ročníku a žáky ukončující školní docházku v nižším ročníku.

1. V 1. kole přijímacího řízení na střední školy (SPŠ, G, OA, SOŠ, SOU, …) si může každý žák podat nejvíce 3 přihlášky.
- Přihlášky se budou posílat od 1. 2. do 20. 2. 2024
- V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle vaší priority
2. Přijímací řízení na střední školy na obory s maturitní zkouškou se budou konat v termínech:
- čtyřleté 1. termín: pátek 12. 4. 2024 a 2. termín: pondělí 15. 4. 2024
- víceletá gymnázia 1. termín: úterý 16. 4. 2024 a 2. termín: středa 17. 4. 2024
- náhradní termíny 29. a 30. dubna 2024
Jednotné testy pro přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka připravuje společnost Cermat.

3. Ředitelé středních škol musí zveřejnit kritéria přijímacího řízení do 31. ledna.
- Ředitelé škol nebudou poštou posílat žádné informace o přijetí nebo nepřijetí uchazeče
- Všechna místa budou obsazená, odvolání nebude dávat smysl

Přihlášky se budou posílat od 1. 2. do 20. 2. 2024
V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle vaší priority
Ředitelé škol zveřejní na svých stránkách kritéria přijetí do 31. 1. 2024
Ředitelé škol nebudou poštou posílat žádné informace o přijetí nebo nepřijetí uchazeče
Všechna místa budou obsazená, odvolání nebude dávat smysl

Způsoby podání přihlášky

1. Pokud máte elektronickou identitu, podáte přihlášku zcela jednoduše online na stránkách: dipsy.cz. Přihlásíte do informačního systému přes elektronickou identitu, vyplníte přihlášku, naskenujete a pošlete všechny potřebné dokumenty, které škola vyžaduje.

2. Pokud nemáte elektronickou identitu, vyplníte přihlášku na stránkách: dipsy.cz/, vytisknete ji 3x a pošlete poštou na všechny školy. Dokumenty, které vyžaduje škola, naskenujete a pošlete elektronicky v informačním systému.

3. Vyplníte ručně tiskopis přihlášky a společně se všemi dokumenty, které vyžaduje škola, pošlete na všechny školy (s razítkem pošty nejpozději 20. 2. 2024).

1. kolo přijímacího řízení - termíny

12. a 15. 4. 2024 přijímací zkouška
29. a 30. 4. 2024 náhradní přijímací zkouška
10., 13., 14. 5. 2024 nahlížení do spisu v informačním systému
15. 5. 2024 ředitelé škol zveřejní výsledky v informačním systému a na webových stránkách

2. kolo přijímacího řízení

Žák se může vzdát svého místa ve škole (minimálně 3 dny před podáním nové přihlášky) a ucházet se o jiné místo ve 2. kole přijímacího řízení.
2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili
Pokud žák nekonal v 1. kole přijímací zkoušky, nemůže se v 2. kole hlásit na maturitní obor
Přihlášky se podávají stejným způsobem jako v 1. kole

Termíny:

20. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání
do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola
od 8. do 12. června 2024 - talentové a školní přijímací zkoušky
18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu v informačním systému
21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

DŮLEŽTÉ ODKAZY

https://www.prihlaskynastredni.cz/
MŠMT ČR – https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.stredniskoly.cz
https://prijimacky.cermat.cz/
https://kampodevitce.cz/
https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/

Žáci mohou čerpat mnohé informace:
1. z informačních letáků, které střední školy zasílají na ZŠ (možnost zapůjčení u výchovného poradce R. Krulce)
2. z „Atlasu školství“, který každý žák 9. ročníku obdržel od ÚP
3. z internetových stránek jednotlivých středních škol

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na výchovného poradce.

Důležitá telefonní čísla

Pedagogicko psychologická poradna Klatovy – 376 310 809
Pedagogicko psychologická poradna Sušice – 376 526 671
Úřad práce – 950 128 201

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates