Kroužky

Školní rok 2019-2020

Kroužky pro II.stupeň


Volejbal A. Křížová čtvrtek 16.00 - 18.30
Seminář Čj pro 9.BC L.Němcová čtvrtek 7.00 – 7.45
Seminář M pro 9.BC L. Kopřivová pondělí 7.00 – 7.45
Dance fitness L.Končalová pondělí 16.00 - 16.45
Kroužek Nj pro 6.C L.Lišková

Kroužky pro I.stupeň


Pohybové hry I; I.Katrušáková
Pohybové hry II; I.Katrušáková
Pohybové hry III; V Hušáková
Dramatický kroužek; M.Svatková
Dyslektický kroužek; H.Koppová
Dyslektický kroužek; J.Kunešová
Logopedie; H.Kaňková
Taneční kroužek; J.Švelchová
Ruční práce; D.Macková
Dance Fitness; L.Končalová
Začínáme s Aj2 2.A; J.Živná
Začínáme s Aj2 2.A; J.Živná
Začínáme s Aj2 2.B; E.Ondrová
Začínáme s Aj2 2.B; R.Šmatová
Začínáme s Aj2 2.C; J.Zahrádková
Začínáme s Aj2 2.C; V.Šašková
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates