Projekt Comenius – SOPRUS

Koncem dubna navštívily čtyři učitelky Lerchovy školy Realschule v našem partnerském městě Kotztingu. Byla to akce probíhajícího mezinárodního programu Comenius - Soprus. Úkolem návštěvy bylo vyměnit si zkušenosti při výuce angličtiny, němčiny, PC, biologie, a hudební výchovy, porovnat vybavenost učeben, využívání audiovizuálních pomůcek při výuce, vzájemný kontakt mezi učiteli a žáky, Atmosféra v navštívených hodinách byla příjemná, žáci se učili se zájmem a učitelé s nimi pracovali podnětným a zábavným způsobem. Vybavenost učeben ve škole je srovnatelná s vybaveností tříd v našich školách. Mile působil fakt, že jeden pan učitel se učí česky, jiná paní učitelka má české předky a vůbec to, že myšlenka česko- německé vzájemnosti je pro naše sousedy velice důležitá. Pěkná byla prohlídka měst Pasova a Regensburgu s fundovaným výkladem učitelů, kteří v těchto městech studovali. Je dobré, že tato akce není vytržená z kontextu, ale je součástí dlouhodobého programu sloužícího k posílení vztahů s našimi západními sousedy.

V roce 2006 se ZŠ Sušice, Lerchova ul. zapojila do dalšího vzdělávacího projektu. Děti prvního stupně plní programy sloužící k poznání kultury a života lidí v jiných evropských zemích. Všechna města, která se do projektu zapojila mají společnou jednu věc – jsou členy sdružení partnerských měst Douzelage: Chojna (Polsko), Sherborne (Velká Británie), Türi (Estonsko), Köszeg (Maďarsko), Bad-Kötzting (Německo a Sušice (ČR). Koordinátorem tohoto projektu je Sherborne. Učitelé se setkávají na pracovních schůzkách, kde připravují a hodnotí programy různých akcí.

Učitelé se setkávají na pracovních schůzkách, kde připravují a hodnotí programy různých akcí. V říjnu 2006 proběhlo setkání dětí a učitelů v německém Kötztingu, kterého se zúčastnily dvě žákyně pátého ročníku ZŠ Lerchova - Sára Piňosová a Petra Kindelmannová a vyučující angličtiny Mirka Ryšavá a Jiřina Kalivodová. Zatímco děti pracovaly na společném výtvarném projektu - koláž a podkova, učitelé plánovali další téma - vydání mezinárodní knihy o vánočních zvycích. Obsahem knihy budou zvyky a průběh Vánoc v jednotlivých zemích, recepty na vánoční pokrmy, nahrávky koled a fotodokumentace z různých adventních a vánočních akcí.

Říjen 2006 - v německém Kötztingu proběhlo setkání dětí a učitelů, kterého se zúčastnily dvě žákyně pátého ročníku ZŠ Lerchova - Sára Piňosová a Petra Kindelmannová a vyučující angličtiny M. a J. Kalivodová. Zatímco děti pracovaly na společném výtvarném projektu - koláž a podkova, učitelé plánovali další téma - vydání mezinárodní knihy o vánočních zvycích. Obsahem knihy budou zvyky a průběh Vánoc v jednotlivých zemích, recepty na vánoční pokrmy, nahrávky koled a fotodokumentace z různých adventních a vánočních akcí.

Květen 2007 - v ve dnech 16. - 20. 5. proběhla v estonském Türi další schůzka dětí a učitelů zapojených v projektu Comenius - Soprus na sportovní téma. Za ZŠ Lerchova se zúčastnili čtyři žáci (Martina Prchalová a Jaroslav Tatoušek z 5.A, Leona Jokelová ze 7.A a Lukáš Pajma z 8.A) a dvě učitelky (Miroslava Ryšavá a Anežka Nová).

Říjen 2007 – na mezinárodní setkání do Sušice přijelo 17 učitelů a 20 dětí. Bohatý program zahrnoval např. společné vyučovací hodiny zeměpisu,angličtiny, hudební výchovy a tělocviku, malování na hedvábí, exkurze do Informačního centra v Kašperských Horách, hra bowlingu, návštěva koncertu a společné výlety do okolí a Prahy. Jako symbol přátelství byla před ZŠ Lerchova zasazena lípa. Na schůzce učitelů byl celý projekt velmi kladně hodnocen všemi účastníky a bylo dohodnuto, že poslední etapa bude zaměřena na životní prostředí.

Duben 2008 - dokončujeme tento projekt pod názvem „Butterfilies“ o motýlech žijících v našem regionu a jejich zapojení do potravního řetězce. Výstup projektu zahrnuje kresby motýlů, popis jejich vývoje v češtině a angličtině a báseň o motýlovi v anglickém jazyce. Vše je prezentováno na výstavce v hale školy. Ve dnech 22.-25.dubna navštíví čtyři učitelky ZŠ Lerchova družební město Bad-Kötzting, kde se budou zúčastňovat výuky na Realschule a budou diskutovat o výsledcích společného projektu v našich regionech.

A nakonec – co vlastně znamená slovo SÖPRUS? Je to estonsky PŘÁTELSTVÍ


Prezentace Sokrates (1,5MB pps) »»»foto foto foto foto
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates