Angličtina aktivně

Výuka cizích jazyků – jedna z priorit ZŠ Sušice Lerchova ul.

„ANGLIČTINA AKTIVNĚ - Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ“ je název nového projektu, do kterého je od letošního února zapojena Základní škola Sušice, Lerchova ulice, škola s dlouholetou tradicí rozšířené výuky jazyků. Projekt připravila pro základní školy jazyková škola Channel Crossings Praha a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Do tříletého projektu se zapojila téměř tisícovka žáků z 25 základních škol ze Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje. Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality výuky angličtiny na druhém stupni základních škol.

V únoru 2011 se žáci zúčastnili testování a pak začali pravidelně jednou týdně pracovat s výukovým materiálem „Rozbalte to na síti“, který zábavnou formou prezentuje možnosti studia angličtiny pomocí her a dalších aktivit na internetu. Zábavná forma výuky angličtiny pomocí internetu má žáky motivovat k samostatné práci a je zaměřena na rozvoj řečových dovedností a nenásilnému rozšiřování slovní zásoby. Na Základní škole Sušice Lerchova ul. jsou do projektu zapojeny čtyři skupiny žáků ze šestých a sedmých tříd pod vedením vyučujících angličtiny Anežky Nové a Alice Golové.

V příštím školním roce se v prvním pololetí žáci zaměří na spolupráci a partnerství s rodilými mluvčími – vrstevníky pomocí virtuálních nástrojů komunikace, naučí se pracovat v týmu a vyzkoušejí si vytvořit vlastní projekt. Ve druhém pololetí se pomocí prvků dramatizace ve výuce seznámí s různými typy literárních textů. Poslední etapa projektu provede žáky světem záhad a hlavolamů, budou se zapojovat do týmových prací s důrazem na samostatnou tvůrčí myšlenkovou činnost.projekty_anglictina
 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates