Školská rada

V souladu s §167 a §168 Zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č 15/2005 a s volebním řádem (schválen usnesením rady města č.599 ze dne 31.10.2005) je zřízena od 1.ledna 2006 školská rada. Tato rada je devítičlenná.
Na základě výsledků voleb a usnesení č. 392 rady města Sušice bude od 1. srpna 2021 pracovat školská rada v tomto složení:

Složení školské rady:

Třetinu členů jmenoval zřizovatel:

Třetina členů byla zvolena za pedagogické pracovníky: Třetina členů byla zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Funkční období členů školské rady je od 1. srpna 2021 do 31. 7. 2024.
Klub rodičů

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates