Školská rada

V souladu s §167 a §168 Zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č 15/2005 a s volebním řádem (schválen usnesením rady města č.599 ze dne 31.10.2005) je zřízena od 1.ledna 2006 školská rada. Tato rada je devítičlenná.
Na základě výsledků voleb a usnesení č. 17 rady města Sušice bude od 1. ledna 2018 pracovat školská rada v tomto složení:
Složení školské rady:

Třetinu členů jmenoval zřizovatel:

Třetina členů byla zvolena za pedagogické pracovníky: Třetina členů byla zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Funkční období členů školské rady je od 1. ledna 2018 do 31. 12. 2020.Klub rodičů 2019-2020

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates