Informace o projektu „ZŠ Sušice - šablony 2017“

logo

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše škola realizátorem projektu „ZŠ Sušice - šablony 2017“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006589, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.
Celková výše podpory činí 1.722.024,- Kč. 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates