Didaktika - Člověk a příroda A

Projekt „Didaktika – Člověk a příroda“, jehož hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická. Jedná se o projekt s dopadem na celou ČR, kromě ZČU se na jeho řešení podílí další univerzity (UJEP, UHK, UPOL) a science centra (iQ Landia Liberec, Svět techniky Ostrava). Doba řešení: 2. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

Cílem projektu je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik. Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

Cílovou skupinou jsou učitelé biologie, fyziky, chemie a zeměpisu na ZŠ. V první části projektu se učitelé zúčastní didaktického výzkumu, kdy budou společně s oborovými didaktiky z VŠ vytipovávat a definovat kritická a klíčová místa kurikula jednotlivých oborů. Následně budou ve výuce testovat nově vytvořené moduly zaměřené na tato místa kurikula. Za tuto činnost budou učitelé placeni (DPP). V druhé části projektu se učitelé zúčastní školení, seminářů a konferencí. Tím si rozšíří své profesní portfolio, které bude hrát významnou roli v rámci nového kariérního řádu učitelů. První část projektu by se měla uskutečnit do konce roku 2018. V druhé části by měl každý zapojený učitel absolvovat 40 hodin podpory (konference, školení, workshopy…).

Pracovní náplň učitele ZŠ:
Učitel ZŠ v rámci KA 2 v projektu Didaktika - Člověk a příroda A reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 je zapojen do výzkumných aktivit jako člen oborového týmu. Sbírá data, analýzy a rozbory s cílem vytipovat kritické části kurikula a pomoci navrhnout vhodné inovace. Úzce spolupracuje s oborovým didaktikem VŠ a didaktickým pracovníkem science centra na pedagogických experimentech, zpracovává přípravu na výuku, připravuje nové moduly k pilotnímu ověření, podílí se na přípravě podkladů k obsahu materiálních MI. Vnáší do výzkumných aktivit své zkušenosti z praxe.

Didaktika - Člověk a příroda
Kritická místa chemie
Seznam škol ZČU
Seznam zapojených škol 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates