Zařazení ICT do výuky přírodopisu na ZŠ - nové možnosti poznání pro žáky i pedagogy


Náplní projektu je zkvalitnění práce a zpřístupnění přírodopisu talentovaným žákům i mimo rámec základních vyučovacích jednotek, např. v rámci kroužků a olympiád. V době zvýšených požadavků na využití ICT se pomocí projekčního mikroskopu a jeho propojení s PC jednotkou a dataprojektorem otevírá cestu digitalizace a prezentace mikrosvěta živé přírody. Zapojení tohoto systému umožní do budoucna účelněji využít další didaktické a moderní vybavení, např. interaktivní tabule, jež získávají na popularitě. Zpracované materiály k vybraným tématům umístěné na školním webu poslouží žákům i ostatním pedagogům. Mgr. Hana Sloupová.

Srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin - prezentace v programu MS PowerPoint (pps 7MB)

Přehled nejvýznamnějších hospodářských rostlin – prezentace v programu MS PowerPoint (pps 10MB)

Přehled čeledí krytosemenných rostlin – HTML stránky

Video – opylení (avi 6,4MB), opylení větrem (avi 7,7MB), opylení vodou (avi 2,9MB)

Hodnocení projektu (doc 22kB)

Hodnocení projektu (doc 27kB)

Několik drobných pokynů k využití práce:

Práce je rozdělena do tří celků:

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates