Školní jídelna

Kuchařky

Informace pro strávníky

5.6.2023 R.Kábová

Informace k inkasní platbě

Placení stravného – bezhotovostně , ve vašem peněžním ústavu zřídit inkasní platbu. Doporučená částka povoleného inkasa na jednoho strávníka je min. 800,- Kč za celý měsíc.
Pro povolení k inkasu je číslo příjemce 821409399/0800.
Po provedení svolení k inkasní platbě nahlaste č.účtu hospodářce školní jídelny pí Novotné do konce června a nejpozději do 28.8.2023 a to osobně,telefonicky 376326249(57) a nebo e-mailem na mnovotna(zavináč)zssusice.cz.
Uveďte tyto údaje:
- jméno dítěte, třída
- datum narození
- bydliště
- tel. (rodič)
- číslo účtu ze kterého bude placeno stravné (zavést povolení k inkasu)
- odhlašování a objednávání stravy přes internet (ANO – NE)


Naše školní jídelna nabízí

Školní jídelna Ceny obědů v naší jídelně:
Provozní doba školní jídelny je denně od 6.00 hod. do 14,30 hod.
Podrobnější informace o stravování ve školní jídelně jsou uvedeny v provozním řádu.

Řád školní jídelny (pdf 31kB)

Vnitřní směrnice školní jídelny (pdf 22kB)

V příloze je k nahlédnutí článek týkající se problematiky škol. stravování a skladby jídelníčku zpracovaný Bc.Strosserovou, referentkou Odboru školství a zdravotnictví Praha 3. (pdf 2,9 MB)

Rodiče a školní jídelny.cz - školní stravování pro rodiče - www

Na co se novináři nejčastěji ptají? Článek o školním stravování

ZDE

Značení alergenů v jídelníčku

Seznam alergenů

Důležité upozornění

- platba za stravné je možná pouze bezhotovostně – strávníci mají přihlášeny obědy na celý varný měsíc (ne prázdniny,svátky,ředitelské volno,chřipkové prázdniny)
- pokud z jakéhokoli důvodu strávníkovi neprojde platba, bude vyrozuměn hospodářkou jídelny a je povinen ihned dlužnou částku uhradit na účet školy(za děti zákonný zástupce),pokud toto neprovede,bude mu zablokován výdej obědů do té doby,dokud dlužnou částku neuhradí
- první den nemoci mají rodiče možnost vyzvednutí oběda do vlastních jídlonosičů,další dny je nutné odhlásit (Vyhl.107/2005 Sb.)
- za neodebranou,nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje – oběd propadá
- rodiče, prosíme dbejte na to,aby děti řádně nosily čip,který opravňuje k odebrání oběda
- pokud strávník čip ztratí,je potřeba toto neprodleně nahlásit hospodářce, aby zablokovala neoprávněné výběry stravy
- zaměstnanci v době nemoci nebo jiné překážce v práci nemají nárok na zvýhodněnou cenu oběda


Provozní doba - hospodářka ŠJ (tel. 376 326 249 (257))

Informace pro strávníky

R.Kábová 17.9.2016

Byla provedena modernizace stravovacího systému. Staré terminály byly obměněny za moderní dotykové LCD terminály. Na objednacím terminálu si mohou strávníci sami změnit druh jídla nebo odhlásit na celý aktuální týden. Většina strávníků již používá bezkontaktní čipy. Cena je 125 Kč. V těchto dnech jsme zavedli elektronickou službu „Objednávání a odhlašování stravy přes internet“. Informace naleznete na hlavní stránce v Aktualitách.
Dále jsme připravili novinku a tou je samoobslužný salátový bar umístěný v jídelně, kde si strávníci sami vybírají různé druhy salátů dle denní nabídky. Jedná se o saláty zeleninové, luštěninové, ovocné atd.
Další novinkou je příprava masa v konvektomatu pomocí pomalého pečení a dušení. Maso je tak šťavňatější a chutnější.
Všem strávníkům přejeme,aby jim v naší školní jídelně chutnalo a byli spokojeni.

Kontrola jídelníčku

R.Kábová 1.4.2017

Ve dnech 17. až 21. března 2017 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje provedla kontrolu zaměřenou mj. na hodnocení jídelníčku za měsíc únor 2017 – celkově byl náš jídelníček hodnocen:
a. I. chod – VELMI DOBRÝ
b. II. chod – VÝBORNÝ
Protokol o výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy.
Protokol z místního šetření


e-jidelniček

Č.Kříž 14.9.2016

Vážení rodiče, v rámci pohodlnějšího objednávání obědů a přehledu o stravování Vašeho dítěte naše školní jídelna zavádí elektronickou službu "Objednávání a odhlašování stravy přes internet" - jednoduše odkudkoli přes uživatelské jméno s heslem.
Tato aplikace poskytuje informace o objednané a vydané stravě, stavu konta, sledování historie objednávek, plateb. Prostě jednoduše si můžete volit dálkově obědy na další den.
Aplikaci je možno využívat i z mobilního telefonu, tabletu.
Do aplikace se můžete přihlašovat na stránkách školy
http://www.zssusice.cz/e-jidelnicek - e-jidelniček.
Číslo naší jídelny je 4422.
Návod a další využití naleznete na www.strava.cz.
Pokud máte zájem o využívání této služby, resp. vytvoření přístupového účtu do aplikace, tak vyplňte a předejte vyplněnou přihlášku hospodářce školní jídelny, která Vám v kanceláři vygeneruje a vytiskne uživatelské jméno a heslo.
PŘIHLÁŠKA ZDE


 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates