Důležité dokumenty

Dokumenty ke stažení

Žádost o přestup žáka základní školy do jiné základní školypdf(263kB)

Žádost o odklad školní docházky (doc 29kB)

Žádost o (částečné) osvobození z výuky (doc 24kB)

Žádost o uvolnění žáka (dovolená, sportovní soustředění, ...) (pdf 277kB)

Žádost o vypracování indiv. vzdělávacího plánu pro žáka (rtf 21kB)Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program „Modrá škola“
- podle tohoto programu od školního roku 2011/2012 vyučujeme ve všech ročnících ZŠ

Více o ŠVP „Modrá škola“ (pdf 95kB)


Preventivní program

Prevence sociálně patologických jevů ve škole vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachycovat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu a vede k rozvoji osobnostních rysů dětí, je při ní uplatňována řada forem a metod působení na jednotlivce i skupiny dětí.

Celý preventivní program: (pdf 3,7MB)

Kyberšikana: (pdf 1MB)Výroční zpráva

Komletní údaje o činnosti školy, jsou k dispozici ve výroční zprávě:
šk. rok2015/2016 (pdf 2MB)
šk. rok2016/2017 (pdf 2,2MB)
šk. rok2017/2018 (pdf 2,6MB)
šk. rok2018/2019 (pdf 3,1MB)

Uzávěrky

Uzávěrka 2014(pdf 167kB)
Uzávěrka 2015(pdf 169kB)
Uzávěrka 2016(pdf 168kB)
Uzávěrka 2017(pdf 153kB)
Uzávěrka 2018(pdf 142kB)

Rozpočet

Schválený rozpočet 2017(pdf 167kB)
Rozpočet 2018(pdf 71kB)
Střednědobý výhled 19 - 20(pdf 85kB)
Závazný ukazatel a rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2018 (pdf 146kB)

Střednědobý výhled 20 - 21(pdf 1,06kB)
Schválený rozpočet 2019(pdf 923kB)
Schválený rozpočet 2020(pdf 246kB)
Střednědobý výhled 21 - 22(pdf 262kB)

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává škola tuto směrnici. Součástí školního řádu, podle §30 odst.(2) školského zákona, jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Celý školní řád: (pdf 1MB)Metodický pokyn MŠMT

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Celý metodický pokyn: (pdf 112kB)Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti


Zpráva ČŠI

Ve dnech od 20. do 27. ledna 2009 proběhlo na naší škole hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou. (pdf 7,22MB)

Ve dnech od 8. do 14. ledna 2015 proběhlo na naší škole hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou. (pdf 188kB)


Autoevaluace školy

Výsledky dotazníků SCIO - MAPA ŠKOLY, které vyplňovali rodiče, žáci a učitelé naší školy ZDE


Informace pro rodiče

Pedikuloza-veš dětská pdf200kB

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates