Důležité dokumenty a informace

Dokumenty ke stažení

Žádost o přestup žáka základní školy do jiné základní školypdf(263kB)

Žádost o (částečné) osvobození z výuky (doc 24kB)

Žádost o uvolnění žáka (dovolená, sportovní soustředění, ...) (pdf 277kB)

Žádost o vypracování indiv. vzdělávacího plánu pro žáka (rtf 21kB)Elektronická žákovská knížka

Jednoduchý návod, jak v elektronické žákovské knížce posílat omuvenku ZDEVzdělávací programy

Školní vzdělávací program „Modrá škola“
- podle tohoto programu od školního roku 2023/2024 vyučujeme ve všech ročnících ZŠ

Více o ŠVP „Modrá škola“ (pdf 11,6MB)


Preventivní program

Prevence sociálně patologických jevů ve škole vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachycovat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu a vede k rozvoji osobnostních rysů dětí, je při ní uplatňována řada forem a metod působení na jednotlivce i skupiny dětí.

Celý preventivní program: (pdf 3,7MB)

Kyberšikana: (pdf 1MB)Výroční zpráva

Komletní údaje o činnosti školy, jsou k dispozici ve výroční zprávě:
šk. rok2015/2016 (pdf 2MB)
šk. rok2016/2017 (pdf 2,2MB)
šk. rok2017/2018 (pdf 2,6MB)
šk. rok2018/2019 (pdf 3,1MB)
šk. rok2019/2020 (pdf 2,5MB)
šk. rok2020/2021 (pdf 2,4MB)
šk. rok2021/2022 (pdf 2,9MB)
šk. rok2022/2023 (pdf 4,5MB)

Uzávěrky

Uzávěrka 2014(pdf 167kB)
Uzávěrka 2015(pdf 169kB)
Uzávěrka 2016(pdf 168kB)
Uzávěrka 2017(pdf 153kB)
Uzávěrka 2018(pdf 142kB)
Uzávěrka 2019(pdf 163kB)
Uzávěrka 2020(pdf 577kB)
Uzávěrka 2021(pdf 548kB)
Uzávěrka 2022(pdf 573kB)
Uzávěrka 2023(pdf 574kB)

Rozpočet

Rozpočet 2020(pdf 246kB)
Rozpočet 2021(pdf 234kB)
Střednědobý výhled 22 - 23(pdf 254kB)
Rozpočet 2022(pdf 246kB)
Střednědobý výhled 23 - 24(pdf 254kB)
Rozpočet 2023(pdf 234kB)
Střednědobý výhled 24 - 25(pdf 252kB)
Rozpočet 2024(pdf 249kB)
Střednědobý výhled 25 - 26(pdf 252kB)

Archiv

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává škola tuto směrnici. Součástí školního řádu, podle §30 odst.(2) školského zákona, jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Celý školní řád: (pdf 1MB)Metodický pokyn MŠMT

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Celý metodický pokyn: (pdf 112kB)Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti


Zpráva ČŠI

Ve dnech od 20. do 27. ledna 2009 proběhlo na naší škole hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou. (pdf 7,22MB)

Ve dnech od 8. do 14. ledna 2015 proběhlo na naší škole hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou. (pdf 188kB)

Ve dnech od 2. do 6. října 2024 proběhlo na naší škole hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. (pdf 531kB)


Autoevaluace školy

Výsledky dotazníků SCIO - MAPA ŠKOLY, které vyplňovali rodiče, žáci a učitelé naší školy ZDE


Informace pro rodiče

Pedikuloza-veš dětská pdf200kB

 

© WebDesign Mgr. Lenka Kopřivová. Designed by Free CSS Templates